Israeliska forntidsbin var från Turkiet

Undersökningar av 3000 år gamla bikupor förvånar forskarna.

I järnåldersstaden Tel Rehov har forskarna hittat cirka 200 bikupor, som förmodligen hyste omkring två miljoner bin från dagens Turkiet.

Undersökningar av 3000 år gamla bikupor förvånar forskarna. Bina har med största sannolikhet importerats från nuvarande Turkiet till Israel. Det betyder att både handeln och jordbruket i Mellan­östern var mer avancerade än man hittills trott.

”Det är en ovanlig upptäckt, för det finns inga tidigare bevis för att man infört djur från platser så långt bort. Särskilt inte bin – de förutsätter en relativt komplicerad och sofistikerad typ av lantbruk”, säger arkeologen Amihai Mazar från Hebrew University of Jerusalem.

Enligt biexperten Gene Kritsky väckte det stort uppseende, när man importerade italienska bin till USA. ”Men det kan vara så att israe­lerna gjorde det redan för 3000 år sedan”, säger han.

Bikuporna hittades för tre år sedan i järn­åldersstaden Tel Rehov Först nu har forskarna undersökt de rester av bin som fanns i kuporna.