Nataliya Shestakova
Arkeolog gräver ut skelett.

Hur dateras arkeologiska fynd?

När arkeologer har lagt månader och år på att gräva ut ett fynd är det dags för det svåraste – att datera fyndet.

Forskarna har flera metoder för att bedöma åldern på arkeologiska föremål.

Den äldsta metoden är så kallad relativ datering, då forskarna kan ge en övergripande – om än något oprecis – uppskattning av åldern. Det kan ske genom att till exempel nya fynd jämförs med tidigare fynd, vars ålder forskarna känner till.

En annan klassisk metod är att undersöka de jordlager som fynden gjorts i. De äldsta föremålen ligger i regel nederst, och på så sätt kan forskarna datera fynd från olika perioder i förhållande till varandra. Denna metod tillämpades bland annat för att datera antikens Troja.

Så avslöjas fyndens ålder

Forskarna kan välja mellan olika metoder för datering av arkeologiska fynd. Några av de populäraste är kol 14-analys, årsringsdatering och stratigrafi.

Dodezeerol
© Google Cultural Institute

Kol 14

Organismer tar upp kol 14 från omgivningen. Genom att mäta mängden kol 14 kan forskarna bedöma när en organism dog.

Google Cultural Institute

Doorsnede van boomstam met jaarringen
© Shutterstock

Årsringar

Åldern på en bit trä kan bestämmas genom att årsringarna analyseras. Varje år bildar trädet en årsring, vars bredd varierar beroende på bland annat väder och geografi.

Shutterstock

Archeologische opgraving met bodemlagen
© Mario Modesto Mata

Stratigrafi

Genom att analysera jordlager kan forskarna bedöma den inbördes åldern på föremål som hittats i olika jordlager under utgrävningen.

Mario Modesto Mata

Atomer avslöjar dödstidpunkt

Om forskarna vill ha exaktare dateringar måste de förlita sig på naturvetenskapen.

Till exempel kan organiska fynd – som skelett – dateras genom att mängden av isotopen kol 14 i materialet mäts. Levande organismer tar nämligen upp kol 14 från omgivningen, men från dödsögonblicket börjar ämnet sönderfalla. Därför kan forskarna räkna ut när en organism dött genom att mäta mängden kol 14.

Är fyndet av trä, kan forskarna även titta på bredden av årsringarna i träet och räkna ut när trädet fälldes.
I vissa fall kan forskarna datera fyndet med ett halvårs marginal och slå fast varifrån trädet kommer.