Foundations Archaeology
gloucestershire hövdingagrav

Hövding begravd intill sittande man

För 4 200 år sedan lades en mäktig hövding till vila, och strax ovanför honom begravde hans följare en annan man – i sittande ställning.

Två ytterst ovanliga gravar har dykt upp i Gloucestershire i södra England. I den första graven låg skelettet av en man som av gravgåvorna att döma var en hövding.

Men bara två meter därifrån fann arkeologerna kvarlevorna av en äldre man som tycks ha vakat över hövdingen under de senaste 4 200 åren.

”Han har troligen begravts i sittande ställning, vilket man aldrig tidigare sett i Storbritannien”, berättar Andrew Hood på Foundations Archaeology för VÄRLDENS HISTORIA.

hövdingagrav gloucestershire

De två männen låg begravda i en mellan en och en och en halv meter djup ringgrav, som troligen har haft en ”magisk” innebörd, en sorts helig ring som är typisk för klockbägarkulturen. Hövdingen (primary burial) låg i ringens mitt och den äldre mannen (secondary burial) låg begravd två meter från hövdingen.

© Foundations Archaeology

Förde bronsåldern till England

Studier visar att den äldre mannen var mellan femtio och sextio år gammal vid sin död, men vad han dog av är ovisst.

Enligt Hood tillhör båda männen den så kallade klockbägarkulturen. Tidigare studier har visat att folk från denna kultur nådde England omkring år 2400 före Kristus, då de anses ha introducerat användningen av koppar och brons.

Kol-fjorton-analyser visar att de två männen dog omkring tvåhundra år senare, då kulturen hade spridit sig över stora delar av England.

hövding gloucestershire

Den äldre mannen som begravdes intill hövdingen var omkring sextio år när han dog. Han begravdes sittande på en jordavsats med benen och fötterna (gul pil) hängande ner i en djup grop. Av hans överkropp återstår bara bäckenet (gul pil), eftersom en plog vid någon tidpunkt har krossat resten.

© Foundations Archaeology

Gåtan kommer kanske aldrig att lösas

Hövdingen begravdes bland annat med fyra kohudar, en koppardolk och ett handledsskydd i sten. De fyra kohudarna hade stort värde på den tiden, vilket visar att hövdingen hade ovanligt hög status.

Den äldre mannen fick däremot bara en enda kohud med sig i graven.

Enligt Hood kan det vara så att de två männen begravdes samtidigt. Det kan därför vara så att den äldre mannen – frivilligt eller ofrivilligt – offrades för att han skulle följa hövdingen till dödsriket.

”Vi har inga bevis, men omständigheterna tyder på att det inte finns skäl att helt avskriva möjligheten”, säger Andrew Hood.

I de få tidigare fall där avlidna runtom i världen har hittats sittande har de ofta tolkats som präster eller schamaner. I bronsålderns Sibirien begravdes till exempel schamaner i delvis sittande ställning.

Om det även gäller den äldre mannen är dock enligt Hood omöjligt att säga: ”Så han kommer nog att förbli en gåta.”