North Wind Picture Archives/ENU
Krigare på hästar vid ruiner

Historiskt fynd: Pyramiden på den asiatiska stäppen var en hästhelgedom

I Kazakstan har arkeologer grävt ut den enda kända pyramiden på Centralasiens stäpper. Här dyrkade olika nomadfolk hästgudarna som försåg dem med mat, transporter och krigföring.

I Kazakstan har arkeologer upptäckt ruinerna av en 4 000 år gammal pyramid.

Pyramiden är den första i sitt slag som hittats på de centralasiatiska slätterna.

Pyramiden var dekorerad med bilder av hästar och ryttare, och platsen var förmodligen en helgedom i nomadfolkets dyrkan av hästen.

Pyramiden var en "sofistikerad byggnad"

Arkeologer från Eurasian National Gumilyov University (ENU) har arbetat på Kyrykungir-platsen, 300 kilometer söder om huvudstaden Astana, sedan 2014.

Tidigare har de hittat gravar från hunnerna och sakafolket, samt små bronskulor, krukskärvor och spår av mat. Och nu har arkeologerna också grävt ut ruinerna av en stor struktur, som forskarna tror har varit en pyramid.

Resterna av fundamentet visar att byggnaden var sexkantig med 13 meter breda sidor som smalnade av mot toppen.

Monumentet var förmodligen en trappstegspyramid med höga trappsteg på utsidan - vilket är känt från byggnader i Centralamerika, till exempel Chichen Itza i Mexiko.

Men den kazakiska pyramiden, som byggdes omkring 2000 f.Kr., hade också flera cirkulära rum i mitten, enligt forskarna.

"Det är en mycket sofistikerad och komplex struktur", säger Ulan Umitkaliyev, chef för den historiska fakulteten vid ENU.

Mayapyramid i Mexico

Enligt forskarna var pyramiden i Kazakstan en trappstegspyramid, precis som pyramiden i Chichen Itza i Mexiko. Det 30 meter höga templet byggdes av mayafolket på 800-talet - mer än 2 500 år efter den nyupptäckta helgedomen i Centralasien.

© Wikimedia Commons

Hovdjur prydde helgedomen

På resterna av pyramidens ytterväggar har arkeologerna hittat avbildningar av hästar. På andra ställen i utgrävningen i Kyrykungir hittades smycken och krukskärvor, som också var dekorerade med ryttarnas trogna följeslagare.

Enligt Ulan Umitkaliyev visar fynden att platsen var ett kulturellt centrum redan under bronsåldern: "Redan då var hästkulten extremt viktig, vilket upptäckten av hästben runt byggnaden visar".

I ett pressmeddelande berättar han att det på vissa ställen även fanns avbildningar av kameler.

För de olika nomadfolken som levde på de centralasiatiska stäpperna i årtusenden var hästar en oumbärlig del av livet.

Folk som skyterna, hunnerna och mongolerna använde hästar under de stora folkvandringarna, men de användes också av krigarna i skräckinjagande invasionshärar, som kunde utföra blixtattacker och färdas långa sträckor.

Kvinnliga barn lärde sig att rida och ta hand om hästar redan när de var tre år gamla.

Dessutom var hästarna viktiga som livsmedelskälla, eftersom ryttarna drack stonas mjölk och använde köttet i sin matlagning.

I början av 500-talet skrev historikern Zosimus, som levde i Konstantinopel, att "kvinnorna lever och sover på sina hästar".

Den nya upptäckten verkar visa att de forntida stäppfolken också byggde pyramider för att hedra sina heliga husdjur.

Ruiner från tegelvägg på sand

Ruinen visar att pyramiden i Kazakstan var sexkantig med sidor som var 13 meter långa på marknivå.

© ENU