Ivoire Angers/Deloys

Hantverkare fann guldskatt i väggen

Ett franskt par fick en rejäl överraskning, när deras gamla hus skulle renoveras.

Ett äkta par i staden Plozévet i nordvästra Frankrike anlitade 2019 tre hantverkare för att få sitt hus renoverat. Sådana arbeten kan bli en dyr affär, framför allt när det rör sig om äldre fastigheter, men i det här fallet skulle det visa sig bli rena lyckträffen.

I en av husets väggar fann hantverkarna nämligen ett litet skrin fyllt med guldmynt.

”Skrinet hade placerats mellan stenarna inne i väggen”, förklarar husets ägare François Mion.

Några dagar senare dök ännu fler guldmynt upp i en gammal börs. Nu är fyndet till salu för en mindre förmögenhet.

Mynten är oerhört välbevarade efter att ha varit inmurade i drygt 300 år. Det ovanligaste av dem väntas inbringa motsvarande nästan 140 000 kronor på auktion.

© Ivoire Angers/Deloys

Hantverkarna får bra betalt

Sammantaget fann hantverkarna 239 guldmynt, varav 216 härrör från Ludvig XIV:s regeringstid (1643–1715) och de resterande 23 från hans fars (Ludvig XIII, 1610–1643) period.

Eftersom makarna köpte huset före 2016 omfattas skatten inte av en ny lag, som gör fynd av det slaget till statens egendom. Makarna har beslutat sig för att dela hälften av intäkterna från auktionen med de tre hantverkarna. Trots det borde det bli mer än tillräckligt över för att täcka kostnaderna för husets renovering.

Myntskatten tros kunna inbringa mellan motsvarande 2,5 och 3 miljoner kronor.
Delar av huset är från 1200-talet och det har i århundraden bebotts av lokala köpmän, så mynten har troligen tillhört en rik köpman på 1600-talet.