University of Aberdeen
Pembroke Castle

Grotta under medeltidsborg innehåller otroligt fynd

Under det berömda Pembroke Castle finns en grotta som i flera hundra år varit isolerad från omvärlden. Nu har arkeologer börjat gräva i grottan, och de jublar redan över vad de hittat.

Det var varken en förrådskammare eller en fängelsehåla som mötte de arkeologer från universitetet i Aberdeen som nyligen undersökte den stora grottan under medeltidsborgen Pembroke Castle i Wales.

I den stora Wogangrottan under borgen fann de nämligen spår av de tidigaste Homo sapiens i Storbritannien – som kan härledas till mitten av den senaste istiden för omkring 50 000 år sedan.

I grottan har arkeologerna hittat djurben och stenredskap som påminner om redskap som hittats på andra håll i Europa, och man vet att desa redskap använts av Homo sapiens.

Fynden är särskilt viktiga eftersom det finns otroligt få spår av de första Homo sapiens i England, och de grävdes alla ut under 1800-talet och början av 1900-talet. Med modern teknik kan arkeologerna gräva ut de nya fynden skonsammare.

Nya redskap kan ge helt nya kunskaper

Än så länge har arkeologerna grävt ut endast en liten del av den stora grottan under Pembroke Castle.

Arbetet fortsätter dock under sommaren, och de fynd som gjorts har varit så anmärkningsvärda att arkeologerna inte tvekar att kalla grottan för en av de viktigaste i Storbritannien.

Rob Dinnis, som lett utgrävningen, sa:

”Vi kan nu använda moderna arkeologiska metoder för att lära oss mycket mer om denna viktiga period. Exakt när anlände dessa människor till Storbritannien? Varifrån kom de, och hur levde de i istidens miljö? Frågor av det slaget kan vi nu besvara tack vare denna fantastiska grotta.”

Rob Dinnis tillägger: ”Det är en stor grotta, och vi har knappt ens skrapat på ytan. Vem vet vad vi kommer att hitta under de kommande åren?”

Pembroke Castle

Pembroke Castle har tillhört bland andra William Marshall, som var en av de mäktigaste riddarna i 1100-talets Storbritannien.

© Shutterstock