Shutterstock
slädhundar, grönland, urgamla

Grönlands slädhundar är urgamla

Benfynd i östra Sibirien visar att slädhundar drog runt på människans bytesdjur för 9 500 år sedan.

Nya studier av grönländska slädhundars arvsmassa har visat att rasen är betydligt äldre än forskarna hittills trott.

Den gängse uppfattningen har varit att rasen uppstod vid tiden kring Jesu födelse, men nu måste hundarnas födelseår flyttas minst 7 500 år tillbaka i tiden.

Resultatet har kommit sedan forskarna jämfört arvsmassan hos nutida slädhundar med den från 9 500 år gamla hundben från ryska Zjochovön i Östsibiriska havet.

Studien visade att de grönländska slädhundarna är praktiskt taget identiska med sina gamla sibiriska artfränder: ”Våra analyser visar att de forntida hundarna var nära besläktade med dagens slädhundar. Bara det är stort, eftersom det flyttar hela vår uppfattning om när människor började använda hundar”, säger postdoktor Mikkel Holger Strander Sinding vid Trinity College i Dublin i Irland.

slädhundar, grönland, riktig släde, urgammal

Än i dag använder grönländarna slädhundar.

© Shutterstock

Hundarna drog isbjörnar och renar

Förutom de gamla hundbenen har forskarna hittat rester efter något som de tror kan vara hundslädar. De har troligen använts för att transportera nedlagda djur, till exempel isbjörnar och renar.

Forskarna tror att det även på den tiden var hundarna som drog slädarna med människornas nedlagda vilt.

Mot bakgrund av studien argumenterar Mikkel Sinding för att det bör göras en insats för att bevara Grönlands slädhundar: ”I en tid då ursprungliga folkgruppers kulturer har åsidosatts i många delar av världen är det fint att se att vissa traditionella hundar fortfarande har en plats där de hör hemma.”