Gravplundrare lämnade övernaturligt varghuvud åt den döde

I en rumänsk gravhög har arkeologer hittat något mycket ovanligt – ett varghuvud kvarlämnat av gravplundrare. Det skulle se till att den döde romaren inte kunde hemsöka plundrarna.

Varghuvudet

Gravplundrare hade länsat den 2 000 år gamla graven. Ett varghuvud skulle skydda dem mot den döde romarens vrede.

© B. S. Szmoniewski & Shutterstock

I den rumänska regionen Dobruja gjorde arkeologer nyligen ett överraskande fynd, när de öppnade en grav från omkring år 150 efter Kristus.

I graven fann de inte bara kvarlevorna av den döde utan också tydliga tecken på att graven haft besök av gravplundrare – som lämnat efter sig ett varghuvud i gravhögen.

Varghuvudet var placerat ovanpå en sten som plundrarna hade använt för att stänga den öppning de hade gjort in till graven.

”Det var troligen en ritual, vars syfte var att försluta den plundrade graven och förhindra att den dödes ande lämnade den och sökte hämnd för plundringen”, förklarar Bartłomiej Szymon Szmoniewski från Polska vetenskapsakademin.

Den döde hade kremerats

Gravplundrarna tillhörde sannolikt det thrakiska folkslaget geterna, som var kända för att dekorera sina sköldar med vargar. Enligt romerska legender stred vargar tillsammans med dem. Romarna invaderade i fler omgångar geternas land och de kuvades slutgiltigt under kejsar Augustus, som gjorde området till provinsen Dakien.

Arkeologerna tror att graven tillhörde en romare. Bränt trä och brända föremål tyder på att romaren kremerats i sin kista tillsammans med sina gravgåvor.

Efter gravplundrarnas framfart fanns det inte mycket av värde kvar, men gravhögen innehöll även en annan grav, som inte verkar ha hittats av gravplundrare.

Där låg en person som inte kremerats, och som i munnen hade ett mynt från perioden 125–127 efter Kristus, som var den romerske kejsaren Hadrianus regeringsperiod.

Det var en vanlig begravningssed under antiken: ”Ett mynt gavs som betalning åt Charon för att han skulle segla den döde över floden Styx till dödsriket Hades”, förklarar Bartłomiej Szymon Szmoniewski.

Valnöt

Denna förkolnade valnöt avslöjar att den döde kremerats, innan han placerades i graven.

© B. S. Szmoniewski