Graffiti skriver om Pompejis historia

Nyfunnen graffiti på en husvägg i Pompeji kan lösa gåtan om exakt när vulkanen Vesuvius fick ett utbrott och begravde staden i aska.

Den nyfunna graffitin i Pompeji, vars text lyder: ”Den 17 oktober åt han alldeles för mycket.”

© Parco Archeologico di Pompei

Även om det bland historiker och arkeologer råder bred enighet om att Pompeji utplånades år 79 efter Kristus har det exakta datumet diskuterats häftigt sedan 1800-talet. Nu har arkeologer dock funnit graffiti som tyder på att gåtan kan vara löst.

Fynd stämde inte överens med källorna

Den primära källan till utbrottet är den romerske historikern Plinius den yngre, som skrev ner sina upplevelser 25 år efter att staden förstördes. Enligt Plinius inträffade utbrottet den 24 augusti, men fynd av grödor som druvor och granatäpplen, som skördades på hösten, tyder på att det inte var sommar, när staden begravdes.

Eftersom Plinius text existerar enbart i olika kopierade eller översatta versioner har experter i åratal argumenterat för att datumet måste ha förvanskats någon gång under antiken.

Romersk hantverkare gav lösningen

Den nyfunna graffitin, skriven på latin, är ett av de hittills mest konkreta exemplen på att så måste vara fallet. Direkt översatt lyder texten: ”Den 17 oktober åt han alldeles för mycket.”

Vem det syftar på vet man inte, men texten skrevs sannolikt av en av de hantverkare som var i färd med att renovera huset. Texten innehåller inget årtal, men eftersom den skrivits med träkol, som snabbt skulle ha suddats bort, kan den inte ha skrivits särskilt långt innan utbrottet.

Nu anser arkeologerna därför att det mest sannolika datumet för Vesuvius utbrott är den 24 oktober.