Gåtfullt fartygsvrak hittat i Östersjön

En internationell forskargrupp har undersökt ett okänt fartygsvrak utanför Sveriges kust. Fartyget, som är från 1400-talet, är ett av de bäst bevarade från denna period som någonsin hittats.

Fartygsvrak

Till och med masterna på det cirka 500 år gamla fartyget står fortfarande upp och på däcket ligger besättningens jolle, som när det övergavs.

© Dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz/Deep Sea Productions/MMT

Ett cirka 500 år gammalt och ovanligt välbevarat fartygsvrak har undersökts utanför den svenska kusten. Enligt experter är fartyget ett av de mest intakta från denna period som någonsin hittats.

Fartyget seglade kring den tid då Christofer Columbus korsade Atlanten år 1492, men enligt forskarna är det 16 meter långa fartyget något mindre än Columbus fartyg Santa María.

Undersökt med dykarrobotar

Vraket upptäcktes år 2009, då Sjöfartsverket i samband med annat arbete skannade av havsbotten med sonar.

Först i år har en grupp internationella experter i samarbete med bland andra det svenska ingenjörskonsultföretaget MMT haft möjlighet att utforska vraket, som ligger på 126 meters djup. Utforskningen har skett med fjärrstyrda dykarrobotar.

Bilderna av fartyget på botten har förbluffat forskarna. ”Det är nästan som om det sjönk i går. Masterna är på plats och skrovet är intakt”, säger marinarkeologen Rodrigo Pacheco-Ruiz vid University of Southampton i England.

Video credit: MMT

Fartygets identitet är en gåta

Till och med fartygets länspump och gångspelet, som bland annat användes för att lyfta och sänka ankaret, är nästan intakta. Vraket ger forskarna ett enastående tillfälle att ta reda på hur de obetydligt större fartygen från perioden före nordiska sjuårskriget (1563–70) byggdes.

Experterna har ingen aning om fartygets identitet eller vad orsaken till förlisningen var. Två av fartygets svängkanoner ser dock ut att ha placerats i en position där de var stridsberedda.

Rodrigo Pacheco-Ruiz hoppas att orsaken till förlisningen kommer att hittas när forskarna får tillfälle att undersöka vraket närmare.