Sputnik Images

Gåtfullt byggnadsverk byggt av enorma ben

För 25 000 år sedan uppförde ett jägar- och samlarsamhälle ett mystiskt byggnadsverk av mammutben. Forskarna har ingen aning om varför.

Efter fem års studier av världens största så kallade mammuthus i Ryssland kan forskarna fortfarande bara konstatera att de har fler frågor än svar.

Det cirkelrunda byggnadsverket, som är 12,5 meter i diameter, uppfördes för omkring 25 000 år sedan i ett ovanligt material.

”Det är gjort av tusentals ben som kommer från minst sextio olika ullhåriga mammutar”, säger chefsarkeologen Alexander Pryor vid brittiska University of Exeter till vetenskapsportalen Live Science.

En värld täckt av is och snö

När mammuthuset, som kallas Kostenki 11, uppfördes var större delen av norra halvklotet täckt av is. Det fanns inte många träd och de flesta människor hade sedan länge begett sig söderut.

Några få stannade dock envist kvar. Frågan är varför de uppförde det gåtfulla byggnadsverket?

mammutben ryssland

Ringen av ben har en diameter på 12,5 meter. Benen låg troligen staplade på varandra.

© A. Yu. Pustovalov & A.M. Rodionov

Ett benhus av mammutrester

  • Byggnadsverket bestod av tusentals mammutben. Arkeologerna har hittat ben i alla storlekar. De största benen är sextiofyra kranier och femtioen underkäkar från mammutar. Forskarna tror att många av benen kan komma från en mammutkyrkogård.

  • Arkeologerna har inte hittat någon uppenbar ingång till mammuthuset. Det kan bero på att ingången helt enkelt har rasat och därför inte kan urskiljas från resten av byggnaden.

  • Inne i bencirkeln har arkeologerna hittat rester av en eldstad med rester av träkol och brända ben. Under istiden fanns det väldigt få träd i området, och träkolens smala årsringar visar att träden hade svåra växtförhållanden.

Forskarna har hittat totalt sjuttio liknande ”hus” av mammutben i Ryssland och Ukraina, men Kostenki 11 är det äldsta och största.

Enligt forskarnas studie, som har publicerats i tidskriften Antiquity, hittade de bara ett fåtal rester av stenredskap vid benhuset. Därför tror de inte att det var bebott. Alexander Pryor tror inte heller att byggnaden hade något tak.

Fungerade eventuellt som en jättelik frys

Forskarna lutar åt teorin att mammuthuset antingen hade en religiös funktion eller att det fungerade som en sorts förrådskammare.

Mycket tyder nämligen på att vissa av benen hade kvar köttrester när de samlades in. I så fall kan huset ha fungerat som en jättelik frys, ur vilken jägarna vid behov kunde hämta mat.

Enligt Alexander Pryor kommer arkeologerna att fokusera på den teorin när de i framtiden försöker lösa fler av byggnadens mysterier.