Shutterstock
Aztekiskt tempel, berg

Försvunnet tempel hittat på enslig bergstopp i Mexiko

Alla utanför den mexikanska staden Atlixco var övertygade om att legenden om ett heligt aztekiskt tempel på toppen av det lokala berget var en myt. Men till slut fick arkeologerna tillåtelse att gräva.

I staden Atlixco i centrala Mexiko har det i flera år cirkulerat rykten om att det där fanns ett försvunnet tempel som byggdes århundraden innan de spanska conquistadorerna anlände i början av 1500-talet.

Enligt den lokala legenden byggdes templet ursprungligen på toppen av berget San Miguel, där det idag finns ett katolskt kapell tillägnat ärkeängeln Mikael.

Trots de ihärdiga ryktena har man aldrig hittat några arkeologiska bevis för det legendariska templet och arkeologerna trodde att det bara var en myt – tills nu.

Ny forskning som genomförts av det mexikanska kulturministeriet genom det nationella institutet för antropologi och historia (INAH) har avslöjat spår av templets existens.

De första bevisen dök upp under en restaurering av kapellets belysning och stigarna som går uppför berget. Ett forskarlag, under ledning av arkeologerna Miguel Medina Jaen och Carlos Cedillo Ortego från INAH, hittade mystiska föremål i marken – stenverktyg, smycken och lerkärl. De insåg snabbt att de inte var tillverkade av spanjorer.

Föremålen kom från det mesoamerikanska Nahua-folket och var över 1 000 år gamla. Arkeologerna hittade också bevis på jord- och stenfyllningar, förmodligen ett försök att jämna ut den steniga bergstoppen.

Templet låg dolt endast 25 cm under marken

Efter de första fynden fick forskarna tillstånd att undersöka i och runt själva kapellets atrium. Inte mer än 25 cm ner i marken hittade de resterna av ett kalkstens- och sandgolv från ett forntida tempel som var betydligt äldre än det kristna kapellet. Forskarna fann också bevis för ett liknande precolumbianskt golv 90 cm under marken under en annan utgrävning nära en av kapellets väggar.

Enligt INAH bekräftar fynden att "ett teocalli (teocalli betyder tempel på aztekernas språk Nahuatl, red.) faktiskt funnits på toppen av berget San Miguel, och att templet hade haft minst två byggnadsfaser."

Utgrävningen precis utanför kapellet avslöjade spår av mer än 1000 år gamla golv.

© INAH

Exakt när det gamla templet jämnades med marken vet man inte, men troligen skedde det i samband med byggandet av det kapell som nu pryder toppen av berget San Miguel. Det katolska kapellet byggdes på 1700-talet och är idag ett av Atlixcos mest markanta landmärken med sin vackra gula och vita fasad.

Kapellet är också en del av den årliga Huey Atlixcáyotl-festivalen. Här firar man områdets precolumbianska historia med dans, sång och musik från Nahua-folket.

Under festivalen dansar en stor grupp uppför berget San Miguel och framför kapellet kröns årets "Xochicihuatl" (blomkvinnan). På detta sätt har den katolska kulturen och ursprungsbefolkningens kultur varit sammankopplade under många år. Denna koppling understryks ytterligare av att arkeologer nyligen har hittat bergets ursprungliga tempel.

Arkeologer söker templets gud

För närvarande är det inte klart vilken gud templet var tillägnat. Arkeologerna tror att gudarna Quetzalcóatl (visdomens, dödens och återuppståndelsens gud), Tláloc (regnets gud) eller Xōchipilli (lek, dans och fest) är de mest troliga.

Det kommer dock att krävas ytterligare utgrävningar innan några definitiva slutsatser kan dras.

"De ledtrådar som kan klargöra vilken gud som dyrkades här ligger fortfarande under kapellet", skriver INAH i sitt pressmeddelande. "Även med den mystiska aura som omger platsen kommer vår arkeologiska bekräftelse av den gamla legenden att bidra till att stärka identiteten hos lokalbefolkningen i Atlixco".