Försvunnen runsten hittad nära Uppsala

År 1830 försvann en stor runsten och arkeologerna trodde att den gått om intet. Nu har stenen hittats vid en kyrka.

Hagbys nya kyrka byggdes år 1830 ovanpå ruinerna efter medeltidskyrkan. Runstenen pryds av en fågel, en drake och orden”Jarl och ... stenen efter Gerfast, hans far”. En liten bit av runstenen saknas varför det är en lucka i texten.

© Uwezi, Emelie Sunding/Upplandsmuseet

Egentligen skulle hantverkarna bara gräva ner en ny åskledare vid Hagby kyrka utanför Uppsala, men så stötte spaden emot något hårt i jorden.

Arkeologen Emelie Sunding var på plats för att övervaka grävarbetet och hon kunde på bara några minuter slå fast att de hittat en stor runsten från vikinga­tiden. Och dessutom en runsten som varit försvunnen sedan år 1830.

Då revs Hagbys fallfärdiga medeltids­kyrka för att ge plats åt en modern kyrka.

Berömdhet i runornas värld

I samband med nybygget försvann run­stenen och enligt rykten kördes den till den lokale stenhuggaren för att bli till en kvarnsten. Historien var som tur är inte sann. Den 180 centimeter höga och 130 centimeter breda runstenen låg på sin ursprungliga plats vid ingången till medeltidskyrkan och hade bara täckts av jord. Lokalbefolkningen hade därefter glömt bort den stora stenen.

Redan på 1600-talet återgav en svensk konstnär inskriptionerna på stenen och hans illustration fanns med i boken Bautil från år 1750 som berättar om de flesta av Sveriges kända runstenar.

Därför var stenen också lätt att identifiera och vad som först liknade en vanlig gravsten visade sig vara lite av en kändis inom runstensvärlden.

Uppland är ett eldorado för runstenar

Hela 1334 stycken av Sveriges 2881 kända runstenar har hittats runt omkring i Uppland.

Berömd konstnär

Man känner till 50 runstenar av runristaren Fot, till exempel U 448, som visas här. Fot levde i mitten av 1000-talet.

Tre snabba frågor

Emelie Sunding

Arkeolog vid Upplands­-museet i Uppsala.

Hur överraskande är fyndet?

Det är sensationellt! Vi har inte hittat en hel runsten i Sverige sedan år 2011. Det är extra spännande att vi trodde att stenen flyttats och gått förlorad.

Var finns stenen nu?

Den står inomhus och ska under vintern rengöras av en stenkonservator. Stenen är i fantastiskt skick och den kräver egentligen inte konservering. Om vi har tur hittar vi färgrester nere i inskriptionerna och kan på så vis berätta mer om hur runstenar dekorerades på vikingatiden. Slutligen ska runorna målas igen.

När och hur ska stenen ställas ut?

Runstenen ska troligen tillbaka till Hagby kyrka. Vi hoppas att det blir under 2017. Den ska stå nära platsen där vi hittade den.