Forskare träter om Pompejis ruiner

Pompeji är en arkeologisk guldgruva med miljoninvesteringar i utgrävningar och studier varje år. En grupp vulkanologer varnar emellertid nu för att utgrävningarna gör mer skada än nytta.

Skelettet av en romare som fångades i det vulkaniska askmolnet som begravde Pompeji.

© Shutterstock

Det går för närvarande hett till i Pompeji, där arkeologer och vulkanologer träter om rätten till den unika romerska staden, som täcktes av sten och aska efter vulkanen Vesuvius utbrott år 79 efter Kristus.

Konflikten började år 2012, då EU och den italienska regeringen gav över 100 miljoner euro i stöd till ett enormt restaureringsprojekt som skulle få stopp på stadens förfall, som pågått sedan 1950-talet. År 1956 var 64 byggnader öppna för allmänheten; år 2010 var motsvarande siffra endast tio.

Vulkanologer känner sig åsidosatta

Nu myllrar Pompeji av arkeologisk aktivitet, men vulkanologerna ogillar de många utgrävningarna. De befarar att material som kan ge information om det ursprungliga utbrottet riskerar att gå förlorat. Därmed kan vi även gå miste om kunskaper som kan användas för att skydda de 600 000 personer som lever i Vesuvius skugga i dag.

Forskarna är så frustrerade att de har skrivit ett öppet brev till veckotidskriften Nature, där de ger uttryck för sin oro.

”De [arkeologerna, red.] förstår inte att de i sin entusiasm för arkeologin vandaliserar vulkanologin”, säger Roberto Scandone, som är professor i vulkanologi vid Università degli studi Roma Tre.

Forskarna är även missnöjda med det faktum att de nekas tillgång till många delar av den antika staden, samtidigt som medierna bjuds in när arkeologerna gör ett fynd.

Samarbete med Neapel

I sitt svar betonar Pompejis arkeologiska park att de samarbetar med vulkanologer på universitetet i Neapel. Dessutom hoppas de att den antika staden är stor nog för att det ska finnas plats för båda forskningsområdena.