Forskare löser mysterium med sänkt amerikanskt örlogsfartyg

Under första världskriget sänktes endast ett enda amerikanskt örlogsfartyg, men först nu är forskarna säkra på vad som egentligen skedde.

Med hjälp av högteknologiska redskap kunde flottans arkeologer avgöra exakt var fartyget träffades.

Ett hundra år gammalt mysterium har lösts av arkeologer knutna till den amerikanska flottan.

På morgonen den 8 juli 1918 stävade den amerikanska pansarkryssaren USS San Diego ut från New York, när den skakades av en explosion. Besättningen fick order att skjuta på allt som kunde vara ett ubåtsperiskop, men inget syntes till.

Efter 28 minuter var fartyget på väg mot havets botten, och den mer än 1100 man stora besättningen satt i livbåtarna. Sex man överlevde inte. USS San Diego var det enda större amerikanska örlogsfartyg som sänktes under första världskriget.

Ända sedan dess har det varit en gåta vad som skedde med pansarkryssaren, som kunde ha fallit offer för sabotage, en olycka eller ett ubåtsangrepp.

Ökänd ubåt stod bakom sänkningen

Med hjälp av bland annat sonarteknik har forskare nu skapat en 3D-bild av vraket och utifrån datorsimuleringar konstaterat att fartyget gick på en mina, vilket var en av de gängse hypoteserna.

Minan lades av den tyska ubåten U-156, som historikerna vet befann sig i området. Några veckor senare angrep samma ubåt några bogserbåtar i hamnen i staden Orleans i delstaten Massachusetts och gav även eld mot staden. Det var det enda angreppet på amerikansk mark under kriget.

Besättningen agerade korrekt

Den amerikanska flottan har tillbringat två år med att undersöka vraket:

”Med detta projekt hade vi möjlighet att gå till botten med saken och konstatera att männen ombord gjorde allt rätt både före och under angreppet”, sa arkeologen Alexis Catsambis, när resultatet av undersökningen publicerades.

Tryck på Francis Mullers målning av förlisningen för att lära mer om den ödesdigra dagen:

Den gula undervattens­roboten programmerades inför dyket.