Shutterstock
Ingången till forntidsstaden Petra.

Forntidsstaden Petra i Jordanien – det försvunna underverket

För tvåtusen år sedan var Petra en metropol med mer makt än Damaskus. Staden kunde skryta med bland annat ett jättelikt tempel och en amfiteater med plats för fyratusen åskådare. Sedan erövrade romarna staden, den drabbades av jordskalv och glömdes bort. Först 1812 återupptäcktes den mytomspunna ruinstaden.

Endast ett fåtal europeiska upptäcktsresande har utforskat det muslimska Mellanöstern och spåren efter områdets uråldriga kulturer. Schweizaren Johann Ludwig Burckhardt talar flytande arabiska, och med hjälp av lokala guider hittar han den ­mytomspunna ökenstaden Petra i augusti 1812.

Här är historien om Petras storhetstid och dess slutgiltiga förfall – och återupptäckten av det bortglömda underverket.

Johann Ludwig Burckhardt och hans följe hör endast vindens sus och ekot av sina egna fotsteg i den trånga klyftan – siq, som den kallas. På flera ställen är den dunkla passagen inte mer än ett par meter bred, och de branta klippväggarna reser sig åttio meter över det lilla sällskapet.

Den schweiziske äventyraren är övertygad om att nabatéernas sedan länge försvunna stad Petra ligger dold i änden av klyftan, som slingrar sig fram genom de karga och oländiga bergen vid Wadi Musa i dagens Jordanien. För hans lokala guider är området emellertid befolkat av onda andar och fyllt med de otrognas byggnadsverk.

Porträtt av upptäcktsresanden Johann Ludwig Burckhardt.

Johann Ludwig Burckhardt (1784–1817) var en schweizisk upptäcktsresande. Innan han hittade ruinstaden Petra fann han templen i Abu Simdel, som ligger vid Nilen.

© Ullstein Bild

Iförd arabisk klädedräkt och med det tagna namnet Sheik Ibrahim ibn Abdallah är 28-årige Burckhardt på väg från Damaskus i Syrien till Egypten. Schweizaren har förberett sig grundligt. Han har studerat arabiska, islam och Mellan­österns seder och traditioner på universitet i Storbritannien och Syrien.

Han har försökt vänja sig vid Mellanösterns varma klimat genom att ta långa promenader i den brittiska middagshettan, och i perioder har han levt på enbart vatten och lite grönsaker, för att inte överrump­las av känslan av hunger.

För att locka med sitt sällskap i jakten på Petra har Burckhardt varit kreativ. I en passage i Bibeln har han läst att Petra ligger vid profeten Arons grav, och därför har köpt en get och sagt till sitt resesällskap att han har avgett ett löfte om att offra geten på själva graven. Motvilligt och med viss tvekan accepterar hans följe den besynnerliga historien.

”Det är en av de elegantaste antika ruiner”. Johann Ludwig Burckhardt

Det känns som om färden genom den dystra siq aldrig ska ta slut, men efter en halvtimme skymtar plötsligt ett par röd­aktiga pelare och några figurer. Klyftan öppnar sig framför dem och släpper in solens strålar. När Burckhardts ögon har vant sig vid det skarpa ljuset står han för en kort sekund helt mållös inför den syn som möter honom.

”På klippväggen mittemot dök ett uthugget mausoleum upp. Dess placering och skönhet var menade att göra ett extraordinärt intryck på resenärer. Det är en av de elegantaste antika ruiner. Den är bevarad som en nyligen färdigbyggd byggnad, och vid närmare granskning såg jag att det var resultatet av ett enormt arbete”, berättade Burckhardt i sina beskrivningar av upptäckten.

Äventyraren hade nått sitt mål. Som den förste europén på mer än sexhundra år stod han den 22 augusti 1812 vid ingången till det mytomspunna Petra. Av rädsla för att anklagas för att vara en trollkarl på jakt efter skatter var han dock tvungen att dölja sin entusiasm.

Burckhardt offrar en get

Sällskapet lade snabbt det storslagna monumentet bakom sig och gick vidare förbi en stor amfiteater, som även den hade huggits ut ur klippan.

På avstånd beundrade Burckhardt ett antal gravmonument med storslagna fasader och imponerande tempel, och vid mörkrets inbrott nådde han det berg som Arons grav sades ligga på. Där var han tvungen att offra geten, innan gruppen lämnade Petra.

Den nyfikne Burckhardt beklagade senare att han inte fick möjlighet att göra vare sig undersökningar eller anteckna under besöket av rädsla för att hans identitet skulle röjas. Han förutspådde dock att framtida resenärer skulle kunna besöka platsen under bättre förutsättningar.

Lokalbefolkningen skulle med tiden vänja sig vid främmande vetenskapsmän, och Burckhardt trodde att ruinerna i Wadi Musa då skulle bli kända som några av världens mest anmärkningsvärda exempel på antik konst.

Nabatéernas huvudstad

Petra grundades av det arabiska nomadfolket nabatéerna. I början utgjorde de branta klyftorna och dalarna en naturlig fästning, som nomaderna kunde dra sig tillbaka till, men med tiden växte Petra till en storstad, som blev huvudstad för hela den nabateiska intressesfären.

När staden var som mäktigast – på 100-talet före Kristus – hyste den omkring 20000 invånare, och självaste Damaskus, en av världens äldsta städer, underkastade sig Petras beskydd.

Handel gjorde staden stormrik

Nabatéernas framgångar kom sig av att de var skickliga affärsmän. De kontrollerade de stora handelsrutterna över Sinaihalvön till Alexandria i Egypten och ner över Arabiska halvön.

Enligt antikens grekiska histo­riker var nabatéernas karavaner lika stora som arméer på marsch. Med sig förde handelsmännen så olik­artade varor som asfalt från Döda havet – en eftertraktad vara inom den egyptiska mumieindustrin – rökelse, kryddor och dyrbara lyxprodukter från Asien till de stora marknaderna i Grekland och det väldiga romarriket.

Handeln förde inte enbart stora rikedomar till staden. Den öppnade även för ett kulturellt utbyte mellan öst och väst, vilket kan ses på flera av stadens storslagna gravmonument. Ett av de bästa exemplen är just det mausoleum som Burckhardt beskrev i så lyriska ordalag. Skattkammaren, som byggnaden kallas i dag, är uppförd i grekisk-hellenistisk stil.

Av allt att döma rör det sig om en kunga­grav från tiden kring Kristi födelse, sannolikt uppförd åt kungen Aretas IV, som härskade från år 9 före Kristus till år 40 efter Kristus. Han stod även bakom flera andra stora byggnader i Petra – bland ­annat stadens huvudtempel och den romerskt inspirerade amfiteatern med plats för omkring fyratusen åskådare.

Den nästan fyrtio meter höga, utsmyckade fasaden på Skattkammaren, som var med i den tredje Indiana Jones-filmen, är i dag ganska medtagen. Det är inte enbart av tidens tand. Genom århundradena tog många beduiner byggnadens namn bokstavligt, och de besköt den högt belägna gravurnan, i tron att den hyste en skatt.

Som de flesta av de gravmonument och byggnader som kan beskådas i Petra i dag är Skattkammaren uthuggen ur de stora, röda sandstensklippor som dominerar området. Stadens namn kunde därför inte vara mer passande: Petra betyder sten på grekiska.

Karta över Petra

Karta över ökenstaden Petra i dagens Jordanien.

Siq

Siq är en smal passage genom en cirka åttio meter djup klyfta och enda ingången till den isolerade ökenstaden.

1

Skatt­kammaren

2

Dödsstaden

3

Kungagravarna

4

Amfiteatern

5

Det stora templet

6

Klostret

7
© Shutterstock

Petras största monument

För 2000 år sedan var Petra en livlig stad med 20000 invånare. Dalen var flitigt bebyggd, men i dag står nästan enbart de karakteristiska fasader som huggits ut ur sandstensklippan kvar.

Siq, Petra.
© Shutterstock

Siq

Siq är en smal passage genom en cirka åttio meter djup klyfta och enda ingången till den isolerade ökenstaden.

Skattkammaren i forntidsstaden Petra.
© Mikkel Larsen

Skatt­kammaren

Skatt­kammaren är ett mausoleum uppfört till en kung för omkring 2000 år sedan. I dag är det stadens mest kända fasad.

Nekropolen i Petra.
© Mikkel Larsen

Dödsstaden

Dödsstaden fyller en hel bergssida. Ett virrvarr av naturliga grottor och enkelt uthuggna grottor har i århundraden använts som gravkamrar för nabatéer ur ­lägre klasser.

Nabatéernas kungagravar i forntidsstaden Petra.
© Shutterstock

Kungagravarna

Kungagravarna har rikt utsmyckade fasader och sträcker sig 40–50 meter upp längs bergssidan. Där lades naba­téernas adliga elit till vila under stadens storhetstid kring tiden för Jesu födelse.

Resterna av amfiteatern i forntidsstaden Petra.
© Mikkel Larsen

Amfiteatern

Amfiteatern är byggd efter romersk förebild. Läktarna har ­huggits ut ur sandstensklippan och hyser omkring 4000 åskådare.

Det stora templet i Petra.
© Shutterstock

Det stora templet

Det stora templet upptar flera tusen kvadratmeter i stadens ­centrala dal. Med flera hundra pelare i flera nivåer var templet Petras största byggnadsverk.

Klostret i utkanten av Petra.
© Shutterstock

Klostret

Klostret ligger en smula skiljt från resten av staden och byggdes efter att romarna år 106 efter Kristus hade tagit kontroll över området.

Allt har huggits ut ur klipporna

De dekorerade fasaderna är Petras största attraktion, men för tvåtusen år sedan var dalarna fyllda med för länge sedan försvunna hus, där Petras invånare bodde och arbetade.

För att 20000 bofasta och flera tusen genomresande från hela världen skulle kunna överleva i öknen räckte det inte att nabatéerna var duktiga på ekonomi och hade ett sinne för konst.

De utvecklade bland annat ett sofistikerat rör- och kanalsystem, som fånga­de upp det blygsamma regnvattnet och vattnet från områdets källor och ledde det till de reservoarer och utgrävda cisterner som fanns i staden. Den avancerade vattenförsörjningen var så effektiv att nabatéerna kunde odla upp en del av ökenlandet, och staden var självförsörjande med spannmål och frukter.

Romarna tar över

Petras isolerade läge gjorde staden lätt att försvara mot inkräktare. Med början år 300 före Kristus försökte flera grekiska arméer förgäves inta staden. Först när romarna på allvar lade under sig området strax före år 100 efter Kristus fick nabatéerna ge sig. År 106 införlivades kungadömet i den romerska provinsen Arabia.

Nabatéernas näst viktigaste stad, Bosra, utsågs till ny huvudstad i området, och romarna satsade på helt nya handelsrutter långt från Petra.

Tidslinje: Staden var bortglömd i århundraden

Jordskalv fick invånarna att flytta

Trots motgångarna levde ökenstaden kvar, och invånarna fortsatte att hugga ut storslagna byggnader ur klipporna. Ett exempel är den byggnad som kallas Klostret, och som ligger på ett berg högt ovanför staden. Den religiösa byggnaden uppfördes i början av 100-talet, och den imponerande fasaden, som mäter 45 gånger 42 meter, är en av de mest fotograferade i området.

I slutet av 300-talet blev Petra huvudstad på nytt – nu i den romerska provinsen Palaestina Tertia. När kristen­domen strax därefter bredde ut sig i regionen ­utsågs staden även till biskopssäte, och flera av de gamla hedniska templen – däribland Klostret – byggdes om till kyrkor. Stadens position var emellertid ohjälpligt försvagad.

Ökenstaden Petra ritad av David Roberts.

Den skotske målaren David Roberts var under åren 1838–1839 på rundresa i bland annat Alexandria, Kairo, Suezviken, Petra, Palestina och Jerusalem. Här är en teckning som Roberts gjorde när han besökte Petra.

© Library of Congress

Ett antal förödande jordskalv under de följande århundradena fick befolkningssiffran att krympa, och när området under 600-talet blev muslimskt var Petra bara en skugga av sitt forna jag.

Staden förpassades långsamt till glömskan. I historiska källor från medeltiden nämns staden endast, när en grupp europeiska korsfarare omkring år 1100 byggde en borg vid staden. Borgen övergavs dock snabbt.

Araber lånade skriften

Nabatéiska skrivtecken på klippa i Petra.

Nabatéernas skrift syns på klippor på många håll i Petra.

© Polfoto/Corbis

Andra inspirerades av det nabatéiska alfabetet

Trots nedgången behöll namnet Petra en aura av mystik och storhet. Det var dessa föreställningar som fick Burckhardt att i början av 1800-talet ge sig ut för att hitta den glömda staden.

Hans vaga beskrivningar av platsen slog an helt rätt ton i den romantiska tidsandan, och redan omkring år 1830 hade ett besök i den återfunna ruinstaden blivit ett måste för alla de unga lärda européer som gjorde bildningsresor i Mellanöstern.

Fascinationen av Petra satte även sin prägel på tidens litteratur. En av de mest inflytelserika beskrivningarna skapades av den engelske diktaren John William Burgon, som aldrig själv besökte staden, ­utan endast kände till den från andras teckningar och skildringar.

År 1840 ka­l­lade han poetiskt Petra för ”en rosenröd stad, hälften så gammal som tiden”.

Foto av det bergsområde Petra ligger i.

Det oländiga bergsområdet döljer Petra väl. I århundraden låg den en gång så myllrande metropolen i stort sett öde, men i dag besöker flera tusen staden per dag.

© Getty Images

Sakta men säkert fick vetenskapsmän allt bättre möjligheter att utforska Petra, precis som Burckhardt hade förutsagt. Arkeo­loger från hela världen strömmade till staden, och gravarna och byggnaderna registrerades, kartlades och beskrevs i detalj.

Sedan kastade forskarna sig över även de få bevarade resterna av bostäder, och även om arkeologerna hittills har endast skrapat på ytan, har de en någorlunda bra uppfattning av hur livet i staden såg ut. Trots alla undersökningar som gjorts ruvar de labyrintiska sandstensformationerna i den karga öknen fortfarande på många mysterier.

Det är en av förkla­ringar­na till att de rosen­röda byggnadsverken i dag lockar till sig fler besökare än någonsin. Varje dag går tusentals förväntansfulla i Burckhardts fotspår, tills de plötsligt står inför den storslagna Skattkammaren och spontant ger uttryck för sin beundran.