BLfD/Zenger

Förnäm medeltidskvinna fick fällstol med sig i graven

Fyndet överraskar forskarna, för på 600-talet fick inte vem som helst sin festivalstol med sig i evigheten.

När arkeologer hittar kvinnogravar från 600-talet innehåller de oftast husliga föremål som kammar, krukor och smycken. Men en grav i södra Tyskland innehöll en överraskning – tillsammans med kvarlevorna av en kvinna i 40-eller 50-årsåldern låg en fällstol i metall.

På 600-talet hade stora delar av Europa gått över till kristendomen, men traditionen att ge avlidna gåvor med sig i evigheten hade ännu inte dött ut. Stolar i medeltida gravar är emellertid sällsynta: endast 29 har hittats i europeiska gravar – och av dessa endast en i en tysk grav.

Enligt arkeologer från Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) har stolen stor symbolisk betydelse.

Tack vare tidstypiska glaspärlor i graven kunde arkeologerna datera fyndet till 600-talet e.Kr.

© BLfD/Zenger

Fällstolar var förbehålla män

”Fällstolar har sedan antiken använts som väldigt specifika maktsymboler för biskopar, präster, officerare och andra av hög social rang. Överraskande nog har de flesta fällstolar hittats i kvinnogravar, vilket visar att även kvinnor omfattades av detta allmänna symbolspråk om makt”, förklarar Hubert Fehr från BLfD.

Arkeologerna hoppas att närmare undersökningar av kvinnans kvarlevor ska ge mer information om hennes roll i samhället. Säkert är dock att hon måste ha tillhört samhällets elit. Bland offergåvorna i graven fanns det flera broscher och ett halsband av färggranna glaspärlor.