Förhistoriens barn fick mjölk i nappflaska

En ny studie visar att förhistoriens spädbarn hade ”nappflaskor” av lera och att de matades med mjölk från djur.

Nappflaska

Vissa av de förhistoriska ”nappflaskorna” är utformade som små fabeldjur, som spädbarnen också kunde leka med.

© Enver-Hirsch©Wien Museum

För första gången har forskare hittat bevis på att barn för tusentals år sedan matades med mjölk från djur med förhistoriens motsvarighet till en nappflaska.

I olika delar av Europa har forskare hittat små lerbägare med en liten pip att dricka ur. I vissa fall är bägarna, som bland annat hittats i barngravar, utformade som fabeldjur.

Även om mycket tyder på att bägarna tillverkades specifikt för barn har arkeologerna inga konkreta bevis på det.

De förhistoriska ”nappflaskorna” har en liten pip ur vilken spädbarnet kunde dricka mjölk.

© Helena Seidl da Fonseca

Hittade rester av mjölk

Nu har en internationell forskargrupp analyserat insidan på tre bägare som hittats i ett antal barngravar i Bayern i Tyskland. De fann mikroskopiska rester av mjölk från kor, getter eller får.

”Jag tror att vi nu har det första konkreta beviset på vilken sorts mat spädbarn åt eller föddes upp på i förhistorisk tid”, säger Julie Dunne, som bedriver biomolekylär arkeologisk forskning vid University of Bristol i England, till nyhetsbyrån Reuters.

Unik inblick i spädbarnsvård

De tre analyserade ”nappflaskorna” härrör från en period mellan åren 1200 och 450 före Kristus, men arkeologerna har tidigare hittat liknande, uppemot 7 000 år gamla bägare.

Enligt forskarna ger den nya upptäckten en unik inblick i hur förhistoriska familjer försökte klara utmaningen att få sina små barn att överleva.

De hoppas nu även kunna studera några av de många övriga förhistoriska bägare av liknande slag som hittats.