Helena Motycková

För 4 000 år sedan betalade vi med yxor och armband

Arkeologiska utgrävningar i Västeuropa har avslöjat att våra förfäder redan för 5 000 år sedan kunde betala med ett slags euro – oavsett om de reste till Polen, Schweiz eller Tyskland.

Yxhuvuden och armringar är några av de vanligaste fynden från bronsåldern. Nu har nederländska arkeologer undersökt över hundra fynd från bronsåldern, och de hävdar att de har upptäckt en 4 000 år gammal gemensam europeisk valuta.

Fynden, som gjorts i Danmark, Polen, Tjeckien, Tyskland, Frankrike, Österrike och Schweiz, är nämligen förbluffande likartade, förklarar forskarassistenten Maikel Kuijpers vid universitetet i Leiden:

”I förhistorisk tid användes ringar och yxhuvuden av brons som euros. Dessa fynd från yngre bronsålder var standardiserade i både form och vikt – och användes som ett slags tidiga pengar.“

Yxhuvuden av brons och identiskt utformade bronsringar finns på i stort sett alla Västeuropas museer.

© Maikel Kuijpers

När dåtidens handelsresande möttes hade de inga vågar att väga betalningsmedlen på, men de nederländska forskarnas arbete visar att 70 procent av de undersökta ringarna vägde så nära 195 gram att handlarna inte kunde känna skillnad med bara händerna.

”Först senare – under den mellersta delen av bronsåldern – dök det upp exakta vågar. Då börjar arkeologerna hitta smala stavar av brons”, förklarar Kuijpers.

Från stavarna bröts bitar av, så att exakt rätt mängd brons kunde byta händer.

Forskarna har även noterat att nedgrävda skatter från bronsåldern ofta innehåller identiska yxhuvuden och armringar, vilket stärker hypotesen att de användes som betalningsmedel.