Willy Stöwer/Library of Congress

Fartyget som varnade Titanic hittat med ny teknik

Fartyget som förgäves varnade Titanic mot isberg har hittats med hjälp av ny metod. Trots att ångaren ligger på havsbottnen och inga dykare har varit nere för att identifiera henne.

Den 15 april 1912 tog telegrafisterna på Titanic emot en varning. Lastfartyget S/S Mesaba hade observerat stora isberg i västra Atlanten längs den kurs som det luxuösa passagerarfartyget höll.

Varningen nådde emellertid aldrig det vakthavande befälet på bryggan på Titanic – och inom kort inträffade den katastrof som ingen trodde var möjlig.

Från 1898 till 1918 trafikerade ångfartyget S/S Mesaba Atlanten.

© Public domain

S/S. Mesaba fortsatte som handelsfartyg tills det 1918 sänktes av en tysk torped under första världskriget. Tjugo besättningsmän miste livet vid förlisningen.

Nu har en grupp marinarkeologer vid Bangor University i Wales hittat vraket av fartyget som förgäves försökte varna Titanic.

Lovande billig utforskning

Upptäckten gjordes med hjälp av ett sofistikerat sonarsystem, som University of Bangors expeditionsfartyg Prince Madog är utrustat med.

Forskningsfartyget skannade ett 19 000 kvadratkilometer stort område av Irländska sjön. Där ligger 273 vrak, och utifrån detaljerna kunde S/S Mesaba identifieras.

© University of Bangor

Fartygets så kallade multibeam-ekolod skickar ut en plym av ljudpulser för att skapa en detaljerad bild av havsbottnen.

”Tidigare har vi bara kunnat dyka på ett fåtal vrak per år – för att visuellt identifiera dem. Det unika sonarsystemet på Prince Madog gör att vi kan undersöka vraken på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vi kan jämföra våra data med den historiska information som finns utan att behöva genomföra dyra fysiska dyk till varje enskilt vrak”, förklarar Innes McCartney, som deltar i sonarstudierna vid University of Bangor.