Shutterstock, Tees Archaeology
Bedstefars lårben, fløjte

Farfars lårben blev till en flöjt

Nya analyser av benfynd från bronsåldern kastar ljus över britternas gravseder. Mellan 2 000 och 3 000 år före Kristus användes ben från viktiga personer eller mäktiga fiender som gravgåvor, tyder forskning på.

Sett med nutidens ögon behandlade bronsålderns britter sina avlidna släktingar på ett besynnerligt sätt. För 4 500 år sedan fick många av dem ett eller flera ben från andra personer med sig i graven.

Med hjälp av kol 14-analyser har brittiska forskare konstaterat att en del av benen är betydligt äldre än personen i vars grav de lades.

Denna brittiska bronsåldersgrav innehöll ett komplett lik och två extra kranier samt åtskilliga ben från andra personer. De många extra benen härrör från personer som dött långt innan gravens huvudperson begravdes.

© Tees Archaeology

Benen var reliker

”Bronsåldersmänniskor tycks ha ställt ut ben från viktiga personer. Det kunde till exempel vara familjemedlemmar, vänner eller kanske en fiende. Benen var ett slags reliker och användes för att minnas de döda och kanske påminna om berättelser om dem”, säger en av forskarna, professor Thomas Booth vid University of Bristol.

Datortomografiundersökningar visar att benen rengjorts omsorgsfullt – till exempel genom att liket bränts på bål eller grävts ner under en period.

Lårbenet har gröpts ur och har från början haft hål som gjort det möjligt att forma toner med fingrarna. Det hittades i en 4 500 år gammal grav från området i närheten av Stonehenge.

© Wiltshire Museum

Skelett visades upp

Professor Joanna Brück, som också deltar i undersökningarna, förklarar:

”Medan en del fragment av ben användes som gravgåvor förvarades andra under golvet i familjens hus, och en del ställdes till och med ut i huset.”

Forskarna pekar på ett makabert exempel i form av det lårben från en framliden släkting som använts som flöjt.

Fyndet gjordes i närheten av de berömda stencirklarna Stonehenge i Sydengland.

”Mycket tyder på att man under bronsåldern inte betraktade människoben med samma avsky, som i dag, säger Brück.