The Metropolitan Museum of Art

Expert avslöjar ännu en förfalskad Alexander den store

Professor Lehmann är expert på att avslöja förfalskningar i historiska samlingar. Till ett världskänt museums stora förtret har han ännu en gång hittat en staty med suspekta drag.

Inget museum kan ställa ut förfalskningar, för de skadar trovärdigheten och biljettintäkterna. Därför är den pensionerade tyske arkeologen och professorn Stefan Lehmann inte särskilt populär inom museernas värld.

Lehmann är expert på att avslöja förfalskningar, och nu sår han tvivel om ännu ett verk: ett bronshuvud föreställande Alexander den store på The Metropolitan Museum of Art i New York.

Lehmann påpekar bland annat att verket saknar proveniens, det vill säga att det saknas information om var bronshuvudet befunnit sig under åren fram till 1970-talet, då det plötsligt dök upp i en privat schweizisk samling.

Dessutom hävdar Lehmann att bronshuvudets frisyr inte är typisk för antiken och inte heller är känd från andra porträtt av den store härföraren.

SÅ FÖRFALSKADES ALEXANDERS HUVUD:

Den spanske mästaren står bakom

Professor Lehmann misstänker att den mystiske ”spanske mästaren” står bakom. Han eller hon är en okänd, nu levande bronsgjutare, som enligt Lehmann står bakom minst 40 förfalskade statyer eller byster, som finns i samlingar världen över.

”Men det kan vara betydligt fler. I förhållande till de kända, autentiska huvudena från antiken representerar gruppen av misstänkta huvuden en enorm procentandel – och ett enormt kapital, eftersom bronskonstverk från antiken är sällsynta och mycket eftertraktade och därför inbringar stora summor på konstmarknaden”, förklarar Lehmann.