Döda krigare i mosse

Vid utgrävningar nära Skanderborg i Danmark har man påträffat skeletten av flera hundra krigare. Av allt att döma har de offrats för omkring 2 000 år sedan.

Forskarna har hittat skelettdelar och vapen från hundratals krigare på Jylland. Nu ska analyser avslöja vilka de var och var de kom ifrån.

En grupp arkeologer har gjort ett uppseendeväckande fynd i en mosse nära Alken Enge i närheten av Skanderborg på östra Jylland.

I mossens våtmark doldes sönderhuggna skelettdelar och vapen från hundratals krigare, som stupat i ett slag vid tiden kring år 0. Och man förväntar sig att hitta mer. För 2 000 år sedan var den 40 hektar stora våtmarken en bassäng med utflöde i sjön Mossø. Kvarlevorna av många fler krigare kan därför finnas i området.

"Det är helt unikt att vi har hittat så många krigare från den här tiden. Det har aldrig hänt i norra Europa tidigare", för­klarar Mads Kähler Holst, professor i arkeologi vid Aarhus Universitet.

Kanske offrade till gudarna

Enligt forskarna kan krigarna ha dödats i ett slag som ägde rum på en annan plats. Märken efter djurtänder på benen avslöjar att skelettdelarna har legat ute i det fria under
lång tid och kastats i mossen först senare – troligen som ett offer till gudarna.

Arkeologerna har hittat spjut, klubbor, sköldar och en yxa, men vet fortfarande inte mellan vilka det förmodade slaget stod.

Vid tiden kring år 0 höll Rom på att erövra Germanien (i dag Tyskland). Imperiet skickade styrkor långt in i fiendeland, möjligtvis ända upp till Jylland. Men än så länge har forskarna inte hittat några spår efter romarna här, och vapnen från Alken Enge är av allt att döma germanska.

De romerska invasionsförsöken i Germanien kan dock ha tvingat de lokala stammarna norrut, vilket i sin tur kan ha utlöst konflikter. Kähler Holst tror därför att skelettdelarna är från ett slag mellan två germanska styrkor.