OeAW/Daniel Hinterramskogler & Hans Reschreiter/NHMW
Hallstatt, saltgruva, parasiter

DNA i 3 000 år gammal avföring avslöjar parasitangrepp

DNA från 3000 år gammal avföring från Hallstattgruvan i Österrike visar att rundmaskar och piskmaskar levde i gruvarbetarnas tarmar. Men forskarna var mest förbryllade över frånvaron av en särskild parasit.

Att skrapa sig igenom lager av 3000 år gammal avföring låter som en otacksam uppgift. Men för ett österrikiskt forskarteam är högarna med mänsklig avföring i saltgruvan i Hallstatt, Österrike, en guldgruva.

Parasitinnehållet i avföringen ger forskarna nya insikter om den tidens kosthållning och livsstil. Analyserna tyder på att bronsålderns människor matvanor kan ha varit mer sofistikerade än vad man tidigare trott.

Avföringen kommer från gruvarbetare som utvann salt ur gruvorna i Hallstatt för mer än 3000 år sedan. Gruvarbetarna bajsade i gruvan och tack vare en konstant temperatur på cirka åtta grader och en hög koncentration av salt har avföringen bevarats.

De goda bevarandeförhållandena gör att forskarna nu kan undersöka parasiter i avföringen med hjälp av DNA- och proteinanalyser.

Nya verktyg ger ökad insikt

"Fram till nyligen har forskare undersökt avföring från förhistoriska människor med hjälp av mikroskop. Med de nya verktygen vidgas kunskapshorisonten enormt", säger Kerstin Kowarik från Wiens medicinska universitet, som tillsammans med den österrikiska vetenskapsakademin (ÖAW) och Wiens naturhistoriska museum ansvarar för studien.

Analyser av 35 prover visade forskarna att angrepp av rundmaskar och piskmaskar var vanliga.

Hallstatt, saltgruva bronsålder

Arbetarna i saltgruvan slet i många timmar djupt under jorden. Fynd visar att gruvan har varit i bruk i 7000 år.

© D. Groebner - Hans Reschreiter - Naturhistorisches Museum Wien

Maskarna sprids från person till person genom de ägg som följer med avföringen. Infektion sker vanligtvis via händerna eller maten.

Men lika intressant för forskarna är frånvaron av vissa parasiter som bandmask, en parasit som överförs via okokt kött som fläsk, nötkött eller fisk.

Avsaknaden av bandmaskar tyder på att gruvarbetarna antingen tillagade sin mat ordentligt eller att de djur de åt bar på bandmaskar.

Upptäckten har fått forskarna att fokusera på gruvarbetarnas matlagningsvanor och de kommer nu att jämföra resultaten med liknande fynd i Europa, enligt ÖAW.