Brittiska arkeologer gör makabert skelettfynd

På en 1800 år gammal gravplats i England har arkeologer funnit ett skelett som begravits med en sten i munnen i stället för en tunga. Fyndet är det enda av sitt slag.

© Historic England

På en gammal gravplats i Northamptonshire i Storbritannien har arkeologer gjort ett makabert fynd: Ett cirka 1800 år gammalt skelett, vars tunga har skurits ut och ersatts med en platt sten.

”Vi har aldrig sett något liknande tidigare”, säger arkeologen Simon Mays, som leder undersökningen av skelettet.

Lögnare blev av med tungan

En hypotes är att den döde – en man i 30-årsåldern – kan ha avlägsnat sin egen tunga för att han var psykiskt sjuk. En annan hypotes är att mannen straffats för ett brott.

Forskarna känner till att det bland dåtidens germanska stammar i Nordeuropa fanns lagar som föreskrev att en man skulle få tungan utskuren, om han spred lögnaktiga anklagelser.

Forskarna håller nu på att undersöka om liknande lagar fanns i England.

Den döde var farlig

Den döde har dessutom begravits med ansiktet nedåt, vilket tyder på att ”samhället har betraktat honom som märklig eller farlig”, berättar Simon Mays.

”Det var ett sätt att se till den döde hindrades från att komma upp ur graven och hota de levande”.

Kroppsdelar byttes ut mot stenar

Forskarna kan inte se på skelettet om tungan verkligen har avlägsnats, men de är ganska säkra på sin sak. Framför allt var det i dåtidens England vanligt att skelett fick amputerade kroppsdelar ersatta med stenar.

Dessutom har en analys av kvarlevorna visat på spår av en infektion, som enligt Mays måste härröra från en amputation av tungan.

Skelettet grävdes ursprungligen ut 1991, men har först nu undersökts.