Barnvampyr kedjades fast i graven

I en massgrav i Polen ligger flera skelett av människor som begravts under mystiska omständigheter. Nu har forskare även hittat ett barn som dåtidens människor trodde var en vampyr.

Ben på hög med mätverktyg

Barnets fötter försågs med ett lås som symboliskt höll fast den förmodade vampyren i graven.

© Dariusz Poliński, Nicolaus Copernicus University

Nära Pień i norra Polen har arkeologer upptäckt resterna av en kyrkogård från 1600-talet. En av gravarna har särskilt väckt uppmärksamhet.

Bland de döda hittades ett barnskelett som hade begravts med alla tecken på att dåtidens människor trodde att det lilla barnet var en vampyr.

Barnet hade inte bara begravts med ansiktet nedåt så att det inte kunde resa sig ur graven och gå igen. Det hade också försetts med ett lås runt benen som symboliskt kedjade fast det vid graven.

Missfärgningar på käkpartiet visade sig vara orsakade av koppar och guld - förmodligen ingredienser i en trolldryck som skulle bota barnet från dess blodtörst.

Massgraven för de oönskade

Vampyrbarnet var inte ensamt.

År 2022 hittade arkeologer en kvinna i en närliggande grav som hade begravts i enlighet med andra dåtida vampyrregler. Hon hade en lie över halsen

Och det finns tecken på att kyrkogården i Pień användes särskilt för personer som på ett eller annat sätt utmärkte sig i samhället.

"Den främsta betydelsen av denna plats är att vi kan lära oss mer om de traditioner och seder som fanns när det gällde behandlingen av människor som var 'annorlunda' och uteslutningen av de annorlunda", förklarar Dariusz Poliński från Nicolaus Copernicus-universitetet.

"Alla våra fynd här tyder på att detta var en kyrkogård för de utstötta, för dem som skulle glömmas bort".

Missfärgade tänder funna vid utgrävning

Barnets käke var missfärgad. Arkeologerna bakom upptäckten spekulerar i att missfärgningen kan ha orsakats av drycker som varit avsedda att bota barnet.

© Dariusz Poliński, Nicolaus Copernicus University