Barnlik begravt som vampyr

Ett 1500 år gammalt barnskelett har hittats på en begravningsplats för malariaoffer. Mycket tyder på att romarna ville vara helt säkra på att den döda stannade kvar i graven.

Stenen sattes i munnen på det malariasjuka barnet, så att det inte skulle kunna återuppstå och sprida sjukdomen till andra.

Arkeologer har funnit kvarlevorna av ett tioårigt barn från 400-talet, och sannolikt var romarna oroliga för att barnet skulle återuppstå från dödsriket. Barnet dog av malaria, en sjukdom som romarna förknippade med onda andar, och hade fått en sten placerad i munhålan – antagligen för att hålla kvar ondskan i jorden.

”Extremt kusligt och underligt”

Tandmärken på stenen tyder på att den pressats in i munnen på det döda barnet. Spår av metoden är ovanliga under antiken, men den var vanlig under medeltiden, när människor fruktade att avlidna skulle återuppstå som vampyrer.

”Jag har aldrig sett något liknande. Det är extremt kusligt och underligt. I trakten har man börjat kalla skelettet för Vampyren från Lugnano”, säger arkeologen David Soren, som har varit knuten till utgrävningarna sedan 1987.

Malariadrabbade barn begravdes tillsammans

Skelettet hittades i La Necropoli dei Bambini (Spädbarnens begravningsplats), som ligger i den italienska kommunen Lugnano in Teverina i regionen Umbrien.

Begravningsplatsen härrör från 400-talet, då ett dödligt utbrott av malaria plågade området och dödade många nyfödda och småbarn. De dödliga epidemierna omgavs av vidskepelse, och romarna fruktade bland annat att de döda skulle resa sig ur gravarna och smitta fler.

På begravningsplatsen har arkeologerna även funnit bland annat korpklor, ben från grodor och aska från offrade valpar, vilket tyder på att magi och häxkonster ingick i begravningsritualerna. En treårig flicka har till exempel hittats med stenar fästa vid händer och fötter, troligen ett försök att se till att hon inte skulle återuppstå.