Arkeologiska skatter sätter käppar i hjulen för tunnelbanor världen över

Tunnelgrävare och arkeologer kan snabbt gå varandra på nerverna, när det ska grävas till nya tunnelbanelinjer runt omkring i världens storstäder. I Rom får ingenjörer och invånare beväpna sig med tålamod, för tunnelbanan blir konstant försenad.

© Shutterstock & Istanbul University Yenikapi Shipwrecks Project

Förra veckan fann en italiensk arkeolog resterna av ett 1800 år gammalt nedbränt hus under Rom.

Fyndet gjordes i samband med grävandet för Roms tunnelbana. Arkeologerna var exalterade över fyndet, precis som att de var extatiska, när de förra våren fann en militär kasern under arbetet med tunnelbana.

Någon exaltering är dock svår att skönja hos tunnelbanearbetarna, för sådana fynd är liktydiga med förseningar.

Rom

Arbetet med en ny och tredje tunnelbanelinje i Rom har pågått sedan 2006, och den ska betjäna stadens 2,5 miljoner invånare.

Varenda gång arkeologer gör ett historiskt fynd avbryts emellertid arbetet, tills de har undersökt det närmare. Sedan 2006 har de boende i staden regelbundet kunnat se skyltar med texten ”Metro C-Archeological Investigation” dyka upp runtomkring i stadsbilden.

Istanbul

Turkiets största stad, som tidigare var känd som Konstantinopel, har många kulturlager under sig.

Tunneln till en ny tunnelbanelinje måste därför dras 30 meter under marken för att komma under det djup där det finns historiska ruiner.

Schakt och hissar ned till det djupet kommer dock att gå genom det arkeologiska minfältet, och det har hittills lett till fyra arkeologiska utgrävningar längs sträckan.

Ett av de fartygsvrak från Bysantiska riket (cirka 1000–1200-talet) som arkeologer har funnit. Fynden har bidragit till att försena arbetet på tunnelbanan med flera år.

© Istanbul University Yenikapi Shipwrecks Project

Aten

Sedan 1990-talet har arbetet på tunnelbanan i Aten pågått. Lika länge har arkeologer uttryckt oro för att historiska fynd ska förstöras under arbetet.

Det har inneburit att arkeologer utfört förberedande grävningar. Sedan har de arbetat i sex år tillsammans med tunnelbanans ingenjörer för att skydda och bevara de arkeologiska fynden.

På 70000 kvadratmeter har arkeologerna funnit 30000 föremål, och man har uppfört ett helt museum till fynden.

Köln

I Tysklands fjärde största stad trodde tunnelbanearbetarna att de skulle ge sig i kast med ett överkomligt projekt med en tunnel på fyra kilometer.

Arbetet utvecklades dock till stadens största arkeologiska projekt någonsin och varade i sex år (2004–2010). Föremål från stadens romerska periode vällde nämligen upp ur marken.

Vetenskapen avgjorde arbetets tempo och mer än 100 vetenskapsmän och -kvinnor och tekniker arbetade tillsammans för att rädda så många skatter som möjligt.