Arkeologer hittar unik text från antiken

Tretton verser från den världsberömda antika hjältedikten Odysséen har dykt upp på den grekiska halvön Peloponnesos.

I Odysséens fjortonde sång söker Odysseus – förklädd som tiggare – upp sin gamla slav.

© Imageselect

I den forngrekiska staden Olympia har arkeologer funnit de hittills äldsta textstyckena i Grekland, som kan knytas till den berömde skalden Homeros.

Det skriver det grekiska kulturdepartementet i ett pressmeddelande och flera internationella nyhetsmedier, däribland BBC.

Arkeologer har under de senaste tre åren arbetat med att gräva ut staden, som ligger på den grekiska halvön Peloponnesos. De funna textstyckena är skrivna på en lertavla, som än så länge inte daterats, men som sannolikt härrör från 200-talet efter Kristus.

Texten är Odysséens fjortonde sång

Texten utgör tretton verser från den världsberömda hjältedikten Odysséens fjortonde sång. I den uppsöker huvudpersonen Odysseus, som förvandlats till en tiggare av gudinnan Athena, sin mångårige trofaste slav och svinaherde Eumaeus.

Denne känner inte igen Odysseus, men bjuder trots det in honom och förklarar honom sin trohet.

Västerländska versioner från medeltiden

Den nyfunna lertavlan är unik eftersom de flesta västerländska versioner av Homeros texter – såsom Odysséen och Iliaden – härrör från kopior, som under medeltiden nedtecknats mot bakgrund av antika texter som sedan länge gått förlorade.

Odysséen anses i regel ha kommit till på 700-talet före Kristus och har sedan 1500-talet varit en klassiker i europeisk litteratur. I Egypten har man hittat texter som också tillskrivs Homeros, och som är cirka 1800 år gamla.