Arkeologer hittar kinesiska skelett på romersk gravplats

På en cirka 1 800 år gammal gravplats i London har brittiska arkeologer gjort ett oväntat fynd: De jordiska kvarlevorna efter två kinesiska män.

Fyndet av två kinesiska skelett i London öppnar upp för nya teorier.

Brittiska arkeologer har gjort en upptäckt som visar att antikens stormakter, Rom och Kina, hade närmare kontakt än forskarna hitintills trott.

På en romersk gravplats i London har arkeologer grävt ut 22 skelett från perioden mellan 100–300 e.Kr. Analyser visar att två av dem kommer från Kina.

Historikerna har länge vetat att romarna och kinserna handlade med varandra, men fynd av asiatiska skelett är extremt ovanliga eftersom handeln oftast skedde genom mellanhänder. Därför har arkeologerna bara en gång tidigare hittat ett asiatiskt skelett från romartiden.

Slavar eller köpmän

Forskarna har ännu inte något klart svar på varför de två kineserna befann sig i London som var ockuperat av romarna under åren 43–410 e.Kr. En gissning är att de var slavar eller handelsmän.

”Många reste långt under antiken för att göra affärer. Andra reste i yrket – t.ex. om de var i militären – och andra förflyttades på grund av sin sociala status, t.ex. om de togs som slavar”, säger arkeolog Rebecca Redfern som undersökt benen

Kan ha fötts i London

Analyser av de 20 andra skeletten öppnar dock upp för en tredje tolkning. Fyra av de döda kommer nämligen från Afrika medan fem kommer från medelhavsområdet, något som tyder på att Londons befolkning hade mycket mer etnisk variation än man hittills trott.

Forskarna menar därför att det kan vara så att de två kineserna faktiskt bodde i London. Ytterligare analyser ska nu avslöja om kineserna var invandrare eller om de föddes i London.