I. Čižmář
Blå glassmycken på vit bakgrund

Arkeologer hittar det äldsta glasblåseriet norr om Alperna

Vid en keltisk bosättning i Tjeckien har arkeologer hittat spår av en glasblåsarverkstad. Där tillverkade det gamla folkslaget sannolikt sina vackra smycken av blått glas, som var en mycket eftertraktad handelsvara.

På den arkeologiska utgrävningsplatsen Němčice i Tjeckien har arkeologer hittat de äldsta spåren av ett glasblåseri norr om Alperna.

Under sina utgrävningar hittade de tjeckiska forskarna både färdiga glassmycken, men också glas som tydligt visar tecken på att vara mitt i produktionen eller att ha kasserats på grund av defekter.

Utöver glasrester kom mer än 2 000 guld- och silvermynt upp ur marken vid Němčice.

Enligt arkeologerna var platsen ett viktigt handelscentrum på den berömda handelsrutten ”Bärnstensvägen” som sträckte sig från Östersjön i norr till Medelhavet i söder för cirka 2 300 år sedan.

Arkeologerna har publicerat sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Antiquity.

Viktig ledtråd i sökandet efter keltisk glaskonst

På flera håll i Europa har arkeologer hittat många exempel på kelternas vackra glaskonst – särskilt deras djupblå armband, som var bland de mest avancerade glashantverk som forskare känner till från den europeiska järnåldern.

Nu hoppas de att den nya upptäckten ska bidra till att avslöja hur kelterna producerade glas.

”Ingen vet exakt hur kelterna tillverkade sina glasarmband”, förklarar Ivan Čižmář, en av forskarna bakom fyndet

”Därför är vi intresserade av alla ledtrådar som säger oss något om produktionstekniken.”

Hittills har inga verktyg för glastillverkning hittats, men arkeologer har arbetat i Němčice sedan 2002 och fortsätter att göra nya upptäckter.

Därför hoppas de kunna hitta fler bevis för glasblåsning på platsen i framtiden.

Arkeologisk utgrävning av keltiska byggnader

Arkeologerne har hittat bland annat spår efter en kvadratisk byggnad. Liknande byggnader är kända från andra keltiska bebyggelser, där de tros ha använts för religiösa och ceremoniella ändamål.

© I. Čižmář