Arkeologer har grävt ut judisk begravningsplats i Italien

En 600 år gammal begravningsplats innehåller över 400 intakta gravar med kvarlevor av judiska män, kvinnor och barn. Gravarna kan berätta mycket om levnadsförhållandena för Italiens judar under medeltiden.

Begravningsplatsen rymmer 400 intakta gravar.

© Archivio SABAP-BO, 2017 – Cooperativa archeologia

I staden Bologna i norra Italien har arkeologer grävt ut resterna av en judisk begravningsplats från medeltiden.

Begravningsplatsen upptäcktes för cirka fem år sedan i samband med ett bostadsbygge, men resultatet av arkeologernas undersökningar har först nyligen publicerats.

Nunnor förstörde gravplatser

Begravningsplatsen innehåller över 400 välbevarade gravar med de dödas silver- och guldföremål samt 150 gravar, som förstörts med flit.

Enligt skriftliga källor började begravningsplatsen användas i slutet av 1300-talet, när en judisk familj vid namn Da Oriveto köpte området och skänkte det till Bolognas judiska församling, som använde det som begravningsplats.

Det upphörde emellertid 1569, när den dåvarande påven – Pius V – skänkte området med begravningsplatsen till det närbelägna nunneklostret.

Nunnorna fick lov att göra vad de ville med området, och det resulterade bland annat i att 150 gravar vandaliserades, och nästan samtliga gravstenar förstördes eller såldes.

Området skänktes till nunnorna samtidigt som judarna fördrevs från Bologna.

I gravarna har arkeologerna hittat bland annat guldringar.

© Archivio SABAP-BO, 2017 – Roberto Macrì

De döda ska begravas på nytt

Föremålen från gravarna ska nu undersökas ytterligare för att bland annat ta reda på mer om livsvillkoren för dåtidens italienska judar.

Kvarlevorna ska senare, och i samråd den judiska församlingen i Bologna, begravas på nytt på ett ”respektfullt” sätt på en ännu inte angiven plats.