Lieven Verdonck/Frank Vermeulen
falerii novi, radarbilder av antik stad

Antik stad kartlagd utan utgrävningar

Italienska Falerii Novi från år 241 före Kristus har synliggjorts, trots att staden ligger begravd under två meter jord. En amfiteater, butiker och ett stort monument är några av de ruiner som arkeologerna nu kan studera.

En grupp arkeologer har för första gången skapat en detaljerad bild av en hel forntida stad utan att använda vare sig skyffel eller spade.

Enligt den grekiske historikern Polybios (230–120 före Kristus) gjorde staden Falerii Vetere, som låg fem mil norr om Rom, uppror mot romarna år 241 före Kristus, men led nederlag.

Staden brändes ner och de överlevande faliskerna fick order om att slå sig ner på ett platt fält som var svårt att försvara.

På så vis uppstod Falerii Novi, som en grupp arkeologer vid University of Cambridge i England och Universiteit Gent i Belgien har kartlagt med hjälp av en trädgårdstraktor och så kallad georadar.

falerii novi, radarbilder av antik stad, trädgårdstraktor

Forskarna använde en trädgårdstraktor för att dra georadarn över jordbruksmark som i dag täcker Falerii Novi.

© Lieven Verdonck/Frank Vermeulen

Ny teknik förbättrar precisionen

Den avancerade tekniken tar radarbilder med 12,5 centimeters mellanrum, som sätts samman för att skapa en karta över marken.

Kartan visar alla detaljer som den första prototypen av georadarn inte hittade när den testades på Falerii Novi på 1990-talet.

Normalt skulle det ta många år att gräva ut så mycket av en forntida stad att vägar och byggnader kan identifieras.

Genom att skanna djupare marklager har dock forskarna lyckats kartlägga den 30,5 hektar (ungefär fyrtiofem fotbollsplaner) stora staden på bara tre månader.

Vägar, tempel och stadens teater framträder tydligt på bilden. Radarn har till och med hittat vattenledningar, inte bara längs vägarna, utan även under husen.

falerii novi, radarbilder av antik stad

Georadarn visar vad som döljer sig under marken:
1) Butiker
2) Tempel
3) Amfiteater
4) Marknadsplats
5) Stadens allmänna bad
6) Stort okänt monument
7) Tempel

© Lieven Verdonck/Frank Vermeulen

Forskarna ser fram emot vad det här innebär för framtida utforskning av arkeologiska lämningar. Georadar kan nämligen användas för att undersöka marken under exempelvis moderna byggnader, där ingen forskare skulle få tillstånd att gräva.