Angkor Vat omringat av mystiska strukturer

Intill det kända templet Angkor Vat i Kambodja har forskare funnit torn och stora spiralformade strukturer under marken.

Arbetare byggde de åtta tornen i början av 1100-talet, där Angkor Vat och entréporten just höll på att byggas.

© khmer archaeology lidar consortium & t. sonnemann/eth zürich

Åtta torn och resterna av en stor rektangulär, spiralformad struktur av sand har upptäckts under marken intill det mäktiga templet Angkor Vat i Kambodja.

Forskare vid University of Sydney upptäckte om­rådets hemlighet genom att använda en teknik där de kan se vad som döljer sig under befintliga byggnader. Det spektaku­lära fyndet betyder att ruinområdet är större än vad arkeo­loger och historiker hittills har antagit.

Upptäckten avslöjar ett tidigare tempel

Tornen ska ha kringgärdat ett mindre tempel som användes medan Angkor Vat byggdes. När det nya templet stod klart rev arbetarna tornen.

De rektangulära spiralerna var av sand och fungerade som templets trädgård, där invånarna utförde ritualer och intog måltider.

Området användes på 1100-talet varefter en kanal grävdes genom området. Undersökningen resulterade även i fynd av hem och dammar som användes av dem som arbetade vid templet.

Systemet av gångstigar löper längs södra sidan av templet Angkor Vat och utgör ett område på över 1 500 x 600 meter.

© khmer archaeology lidar consortium & t. sonnemann/eth zürich

Angkor Vat var en gåva

  • Kung Suryavarman II lät bygga hindutemplet från år 1113 till 1150.

  • Templet byggdes till guden Vishnus ära.

  • Angkor Vat är i dag det bäst bevarade templet i ruinområdet.