7000 lik begravda under gammalt mentalsjukhus

Nya skanningar visar att 7000 människokroppar ligger dolda under ett universitet i Mississippi. På samma plats låg det för 160 år sedan ett mentalsjukhus.

Nya skanningar visar att upp till 7000 lik ligger begravda under ett tidigare mentalsjukhus i den amerikanska delstaten Mississippi.

© The University of Mississippi Medical Center

Mellan 1855 och 1935 låg Mississippi State Insane Hospital – delstatens mentalsjukhus – på den tomt där Mississippis universitetssjukhus ligger i dag.

Under de åren låg upp till 35000 personer med psykiska besvär inlagda där.

Det i delstaten baserade nyhetsmediet The Clarion-Ledger berättar att en patient av fem avled av bland annat kronisk diarré och ”utmattade nerver”.

Extremt smala kistor

Redan då omgavs sjukhuset alltså av en dyster aura, och nu väcks minnena till liv av helt nya skanningar av området.

Arkeologer bedömer utifrån skanningarna att cirka 7000 människokroppar ligger begravda på en cirka 80000 kvadratmeter stor yta under universitetssjukhuset.

Utöver den stora mängden lik är det även anmärkningsvärt att liken är begravda i väldigt smala kistor. Det kan kanske bero på att de med tiden har pressats samman av tyngden av jorden ovanför dem.

Liken ligger i extremt smala träkistor.

© The University of Mississippi Medical Center

Kan ge unik inblick

Det fortsatta arbetet med kropparna kan bli en kostsam affär, om de först ska grävas upp och sedan ned igen, och experter bedömer att det kan kosta motsvarande cirka 190 miljoner kronor.

Samtidigt säger professorn i antropologi Molly Zuckerman till Live Science att liken kan erbjuda en helt unik inblick i människors hälso- och sjukdomsbild på den tiden.

Mississippi University har planer på att begrava kropparna i en minnespark, som allmänheten ska kunna besöka.