Sveučilište u Zadru
Kroatien, väg under vattnet

7 000 år gammal väg under vattnet

Utanför Kroatiens kust i Adriatiska havet fanns en gång i tiden stora stenålderskulturer, som arkeologerna först nu håller på att blottlägga. Nu har de hittat en väg under vattnet som leder till ”Kroatiens Atlantis”.

När arkeologer undersöker havsbottnen är det i de flesta fall i hopp om att hitta antingen fartygsvrak eller föremål som har fallit över bord från ett fartyg.

Utanför den kroatiska ön Korčula hittade emellertid arkeologerna något helt annat på havsbottnen: resterna av en 7 000 år gammal väg som en gång förband ön med närliggande (numera översvämmad) bebyggelse från Hvarkulturen, en stenålderskultur som fanns längs Adriatiska havets kust mellan åren 5000 och 2500 före Kristus.

Arkeologer vid Universitetet i Zadar i Kroatien upptäckte vägen efter att ha hittat platta stenar som omsorgsfullt lagts ut som en vägbeläggning.

Vägen kunde dateras med hjälp av trärester som en gång varit en del av vägkonstruktionen, men som hamnat i syrefattiga fickor med lera under havsbottnen och därför inte brutits ner. Kol-fjorton-analyser av träet visade att det var från omkring år 4900 före Kristus.

VIDEO: Se det marinarkeologiska arbetet med den nyligen upptäckta vägen.

Videoinspelningar från utgrävningen av vägen på havsbottnen.

Havet svalde ”Kroatiens Atlantis”

Förklaringen till att vägen och de tusentals år gamla bosättningarna nu ligger under vatten står att finna i diverse naturfenomen. Förändrade havsströmmar, vulkanisk aktivitet och smältande glaciärer har fått Adriatiska havet att stiga med upp till fyra–fem meter under de senaste 2 000 åren.

Många av de bebodda kustområdena ligger därför i dag under vatten och kallas av många, lite på skämt, för Kroatiens Atlantis.

Utgrävningen av dessa översvämmade områden har börjat först nyligen, så arkeologerna räknar med att göra intressanta fynd under de närmaste åren.