5 mysterier som håller arkeologerna vakna om nätterna

Ligger Atlantis någonstans på havets botten? Gömde nazisterna enorma mängder guld i ett gammalt tåg? Vi ger dig en överblick över de mest sägenomspunna forntidslämningar som arkeologer världen över fortfarande hoppas hitta.

Den heliga Graal är för många det absoluta drömfyndet.

© Shutterstock

1) Den heliga Graal

Ända sedan den franske poeten Chrétien de Troyes på 1100-talet skrev en så kallad romans om den heliga Graal har denna speciella bägare omgärdats av mystik i stora delar av världen.

Berättelserna om den heliga Graal varierar, men gemensamt för dem alla är att den heliga Graal är kopplad till berättelsen om Jesu korsfästelse, detta trots att den heliga Graal aldrig nämns i Bibeln.

Enligt myten var den heliga Graal antingen den bägare som Jesus drack ur under sin sista måltid eller den i vilken hans blod samlades upp under avrättningen.

Den heliga Graal tillskrivs ofta magiska egenskaper och ett oskattbart värde. Därför har den i århundraden varit det absoluta drömfyndet för alla skattletare.

Tyvärr är det mycket som tyder på att den heliga Graal bara är en myt.

2) Vita skeppet

Vita skeppet, även känt som 1100-talets Titanic, var ett prestigebygge utan dess like när det sjönk år 1120 i Engelska kanalen mellan England och Frankrike.

Ombord på fartyget fanns cirka 300 personer, däribland en lång rad adelssöner och prinsen och tronarvingen William Adelin, som var son till kung Henrik I av England.

På sin sjöresa genom Engelska kanalen stötte fartyget sannolikt på grund – kanske körde det in i en klippa – och eftersom besättningsmedlemmarna var rejält berusade utbröt allmän panik.

Endast ett fåtal personer lyckades rädda sig i land, och snart kastades England ut i ett flera år långt inbördeskrig på grund av den drunknade tronarvingen.

Förlisningen har gått till historien som en av tidernas mest spektakulära och det har uppstått en mängd konspirationsteorier om vad som egentligen hände.

Vraket hittades aldrig, men kanske är det fortfarande möjligt att hitta rester av det på havets botten?

Läs mer om fartygskatastrofer här

3) Nazistguld

Ända sedan andra världskrigets slut har historiker och skattletare försökt hitta de många värdesaker som nazisterna desperat gömde undan när slutet närmade sig.

Med jämna mellanrum dyker det fortfarande upp värdefulla föremål, till exempel stulen konst, så många skattletare hoppas kunna göra ett riktigt stort fynd.

Den senaste stort uppslagna jakten på en nazistskatt var så sent som år 2016.

Då tillkännagav två polska skattletare att de hade hittat platsen för ett sägenomspunnet tyskt tåg som tyska toppnazister skulle ha fyllt med guld, ädelstenar och tavlor under krigets sista dagar – och gömt i en underjordisk tunnel.

Turister, arkeologer, polska tjänstemän och journalister från världens alla hörn vallfärdade till den polska staden Wałbrzych för att äntligen få se tåget och alla dess skatter.

Som bekant hittade skattletarna aldrig tåget, och i dag är det många som tror att det bara är en myt.

4) Eldorado

Bland de spanska erövrarna som kom till Sydamerika på 1500-talet uppstod myten om Eldorado, ett land med oanade mängder guld och ädelstenar.

En av mytens upphovsmän är sannolikt spanjoren Sebastián de Benalcázar. I början av 1500-talet reste han runt i våra dagars Colombia, och där berättade troligen lokalbefolkningen för honom om Eldorado.

På den tiden var Eldorado inte bara ett rikt äventyrsland, utan namnet på en tidigare kung från trakten, som varje år pudrades med guldstoft och seglade ut på en sjö där han doppade sig i vattnet och offrade dyrbara gåvor i sjön. Ursprungligen betyder Eldorado därför också ”den förgyllde”.

Denna sed har senare visat sig vara sann. Det var Muiscafolket som gjorde så, och sjön var Laguna de Guatavita i Colombia. På 1500-talet hade seden emellertid sedan länge upphört.

Inte desto mindre stod historien i fokus under flera århundradens guldletande, och med tiden kom Eldorado att beteckna en plats med oändliga rikedomar.

Sebastián de Benalcázar gav sig själv ut på guldjakt vid Laguna de Guatavita, och i hans fotspår följde den ena äventyraren efter den andra på expeditioner som ofta kostade många människor livet, både expeditionsdeltagare och de indianer som hade oturen att bo i närheten.

Vid flera tillfällen tömdes sjön på vatten, bland annat på uppmaning av den tyske naturforskaren Alexander von Humboldt. Man hittade emellertid aldrig något mer än en smaragd, ett par bägare och ett fåtal övriga föremål. I dag betraktas det mytologiska landet Eldorado som en utopi.

5) Atlantis

Enligt den grekiske filosofen Platon var Atlantis en mäktig önation som sjönk i havet långt innan Platon själv föddes.

Trots att de flesta i dag uppfattar Platons 2 500 år gamla beskrivningar som påhittade trodde många människor på 1600-talet att det faktiskt hade funnits en sådan stad eller ö.

Ända sedan dess har människor letat efter den och försökt hitta den.

Det har gjorts flera försök att hitta Atlantis. På 1700-talet försökte en svensk vetenskapsman till exempel bevisa att Atlantis, kulturens vagga, var liktydigt med Sverige.

Ett av otaliga försök att illustrera staden Atlantis på havets botten.

© Shutterstock