Mykhailo Sokhatskyi
Verbetagrottan Ukraina

5 000 år gamla gudinnefigurer hittade i ”Ukrainas Pompeji”

I en åtta kilometer djup grotta som beboddes av ett mystiskt bronsåldersfolk har ukrainska arkeologer trotsat kriget och hittat fem religiösa kvinnofigurer – men det mest mystiska är hur figurerna hade gömts.

Arkeologer har hittat fem kvinnliga lerfigurer gömda i grottan Verteba i regionen Borsjtjiv i sydvästra Ukraina.

Dateringen har visat att figurerna är från omkring 3000 före Kristus, och arkeologerna tror att de skapades av den mystiska Tripoljekulturen, som dominerade en stor del av Östeuropa under stenålderns sista del fram till bronsåldern (6000–2750 f.Kr.).

Fynden gjordes i mars av arkeologer från det lokalhistoriska museet i Borstjivskij under ledning av Mychailo Sochatskij, en ledande forskare på Tripoljekulturen och direktör för museet.

Vertabagrottan har länge varit intressant för forskare och har genererat så många fynd att den ofta kallas för Dnestrs Pompeji, efter den närbelägna floden.

Grottan upptäcktes 1829 och innehåller mer än åtta kilometer gångar, som användes av Tripoljekulturen i mer än 800 år.

Vertebagrottan Ukraina

Inga bilder av kvinnofigurerna har än så länge publicerats, men de sägs påminna om figurer som tidigare hittats i grottan. Här figurer som hittades 2016.

© Mykhailo Sokhatskyi

Kulturen är en gåta

De nyfunna figurerna har sannolikt använts i kulturens ritualer, och arkeologerna tror att de fungerade som talismaner, som skulle skydda människor mot skada – möjligen för att figurerna föreställer gudinnor. Det som förvånar mest är dock att figurerna var gömda i en grottvägg och täckta med ett ovanligt sigill:

”Kvinnliga figurer är inte ovanliga för kulturen, men dessa skyddades av betarna från ett vildsvin“, berättar Mychailo Sochatskij och påpekar att arrangemanget är fullständigt unikt och aldrig tidigare har hittats i Östeuropa.

Fynd från vildsvin förekommer sällan hos Tripoljekulturen, men Mychailo Sochatskij förklarar att folket hade för vana att väcka liv i gamla kulturella traditioner. Till exempel efterliknade de i sin keramik stilar från äldre keramik.

Han funderar därför på om det i trakten kring Vertebagrottan kan ha funnits en gammal kultur, som tillbad vildsvin, och så har Tripoljekulturen i området tagit över traditionen.

Det nya fyndet är ytterligare en aspekt av den mystiska Tripoljekulturen, som arkeologerna ännu inte förstår sig på. Kulturen upprättade till exempel stora boplatser, men de användes inte i mer än 60–80 år, innan de av oklara anledningar förstördes eller brändes ner.

Det är inte heller klarlagt varför den ogästvänliga Vertebagrottan hade en så viktig plats i deras kultur, eftersom den har varit väldigt otrevlig att bo i. Grottan verkar snarare ha använts för religiösa ritualer.

Förhoppningen är att alla de nya fynden ska kunna bidra till en bättre förståelse av kulturen, som formade Östeuropas och i synnerhet Ukrainas tidiga historia.

Verbetagrottan Ukraina

Tripoljekulturen är känd för bland annat sin tjusiga keramik, och många sådana föremål har hittats i grottan.

© Mykhailo Sokhatskyi