4500 år gammal ­gravkammare strålar fortfarande

Under restaureringen av en faraos fallfärdiga gravkomplex har arkeologer ­upptäckt en ny gravkammare fylld med vackra väggmålningar.

De nästan 4500 år gamla väggmålningarna ska naturligtvis restaureras, men de är redan i mycket gott skick.

En arkeologisk utgrävning i den enorma gravplatsen Sakkara i norra Egypten har resulterat i fyndet av en vackert dekorerad gravkammare från omkring 2400 före Kristus.

Enligt hieroglyfer i kammaren byggdes den åt ämbetsmannen Khuwy, som arbetade under farao Djedkare, som regerade från cirka 2414–2375 före Kristus och var en av de faraoner som satt längst på tronen i Egyptens Gamla rike (cirka 2686–2181 före Kristus).

Hittades av en slump

Utgrävningens egent­liga uppgift var att restaurera och underhålla Djedkares stora gravkomplex, som under antiken utsatts för så våldsamma plundringar att själva fundamentet blivit instabilt.

Under avtäckningen av området fann arkeologerna dock den dolda nedgången till Khuwys grav. Graven bestod av hela fem rum, men inte heller där var arkeologerna de första besökarna:

”Det verkar som om den innersta gravkammaren har hyst en stor sarkofag i kalksten, men den har förstörts fullkomligt av gravplundrare under antiken”, säger Mohamed Megahed, som leder utgrävningen.

Arkeologerna fann dock några av Khuwys mumifierade kvarlevor i rummet för sarkofagen.

Vackra väggar

Trots gravplundrarnas förstörelse har de vackert dekorerade väggarna i den mellersta hallen nästan inga skador alls. De föreställer offer av bland annat kor och andra djur, som Khuwy skulle ha med sig i nästa liv.

På väggen längst in sitter Khuwy själv vid ett stort offerbord med bland annat mat och vin.