400 år gammalt fartygsvrak kallas ”årtiondets fynd”

Utanför Portugals kust har några dykare upptäckt ett ovanligt välbevarat handelsfartyg på havsbotten. Lasten innehåller bland annat 400 år gammal peppar och porslin. Fyndet kallas ett av de viktigaste i Portugals historia.

Dykarna fotograferar av alla vrakdelar innan de grävs ut och dras upp ur vattnet.

Ett samarbete mellan portugisiska arkeologer och dykare har resulterat i fyndet av ett 400 år gammalt handelsfartyg som sannolikt seglade mellan Europa och Indien.

Fartyget hittades utanför hamnstaden Cascais, där det ligger tolv meter under havsytan. Merparten av vraket ligger fortfarande begravt i sand, och det kalla vattnet på det djupet har gjort att fartyget är synnerligen välbevarat, vilket är sällsynt för vrak utanför den varma portugisiska kusten.

##

Lastat med peppar och porslin

”Utifrån ett kulturarvsperspektiv är detta årtiondets fynd”, säger projektledaren Jorge Freire till Reuters.

Studier av vraket tyder på att det är i bättre skick än fartyget Nossa Senhora dos Mártires, som hittades år 1994. Det var annars det hittills bäst bevarade portugisiska handelsfartyget från 1500- och 1600-talet.

I vraket har man redan hittat pepparkorn, fragment av kinesiskt porslin och skal från kaurisnäckor, som användes som betalningsmedel vid köp av slavar i Afrika. Tillsammans med fartyget ligger även nio bronskanoner på havsbotten. Vapenskölden på dem visade att fartyget måste ha sjunkit någon gång mellan åren 1575 och 1625.

##

Utgrävningen har bara börjat

Arkeologerna har ännu inte kunnat avgöra exakt vilket fartyg det rör sig om och ifall det är känt från några andra källor. Utgrävningen kommer dock med stor sannolikhet att pågå i flera år och bjuda på många välbevarade fynd från fartygets last som kommer att kasta ytterligare ljus över den omfattande handeln mellan Asien och Europa på 1600-talet.