John McCarthy
Melckmeytin hylky, Islanti

3D-animation tar dig ner till Islands äldsta vrak

Australiska specialister på digital arkeologi har skapat en 360-gradersanimation som gör det möjligt att dyka ner till Islands äldsta identifierade vrak. Det 360 år gamla vraket har en mycket speciell förhistoria.

Den 16 november 1659 förliste det holländska handelsfartyget Melckmeyt i en hård storm utanför Islands västkust – mitt under ett hemligt uppdrag.

Nu, 360 år senare, har en grupp australiska specialister på digital arkeologi gjort det möjligt för alla att följa med arkeologerna ner till vraket, som hittades år 1992.

Virtuellt dyk i 360 grader

De australiska specialisterna har samarbetat med marinarkeologer vid Islands universitet för att skapa en virtuell dykupplevelse i 360 grader.

På så vis kan fartygsvraket utforskas så som det ligger på havsbottnen i dag. Det virtuella dyket kan göras med såväl smartmobil som dator.

Under dyket får användaren information om de rester av fartyget som syns. I andra hälften av dyket visas fartyget så som det såg ut i ursprungligt skick.

Försökte lura den danske kungen

Melckmeyt var ett 33 meter långt holländskt handelsfartyg som seglade till Island på ett topphemligt uppdrag år 1659. Vid den tidpunkten löd Island under Danmark, som hade monopol på handel med ön.

På grund av ett svensk överraskningsanfall mot Köpenhamn tidigare samma år kunde emellertid de danska förrådsfartygen inte segla till Island, ett faktum som utnyttjades av en grupp holländska handelsmän. De skickade en liten flotta av handelsfartyg under falsk dansk flagg till ön för att göra en snabb förtjänst. Ett av dessa fartyg var Melckmeyt.

Flottan välkomnades av islänningarna, men när fartygen skulle avsegla väntade Melckmeyts kapten för länge, vilket innebar att fartyget gick under i en plötslig storm.

Den virtuella animationen har skapats till en nyöppnad utställning på Reykjavík Maritime Museum.

Video