350 år gammalt riddarhjärta hittat i änkans grav

När den franske riddaren Toussaint de Perrien avled sju år före sin hustru lät hon balsamera hans hjärta, så att hon kunde ta det med sig i graven, när hon själv dog.

Med hjälp av inskriptionen på det hjärtformade etuiet har forskarna fastslagit att hjärtat tillhörde Louise de Quengos framlidne make.

© Rozenn Colleter/INRAP

Trots att den franska adelskvinnan Louise de Quengo avled år 1656 sitter både kläder och skor kvar på hennes nästan intakta kropp.

Vad som verkligen överraskade arkeologerna, när de fann henne i en blykista, var emellertid det lilla hjärtformade blyetui som låg tillsammans med henne i graven.

Inuti etuiet låg nämligen ett balsamerat människohjärta.

Begravd med makens hjärta

Arkeologer från Frankrikes nationella institut för arkeologiska undersökningar (INRAP) undersöker för närvarande 1380 gravar i staden Rennes i västra Frankrike.

Alla gravarna är från 1400- till 1800-talet, och det är bland dessa gravar som Louise de Quengo och det balsamerade hjärtat har dykt upp.

Enligt inskriptionen i det hjärtformade etuiet tillhörde hjärtat Louise de Quengos make, riddaren Toussaint de Perrien.

Han avled sju år före sin hustru, och forskarna antar att hans hjärta plockades ur hans kropp, innan han begravdes, och att Louise de Quengo förvarade det tills hon dog.

Överst till höger syns Louise de Quengos välbevarade lik.

© Rozenn Colleter/INRAP

Spektakulärt fynd

Arkeologerna kallar fyndet av Louise de Quengo och hjärtat för spektakulärt. I synnerhet eftersom en datortomografi har visat att Louise de Quengos eget hjärta saknas i hennes kropp.

De rantar att hennes hjärta har placerats i hennes makes grav.

Enligt Rozenn Colleter, som står bakom en ny studie av gravarna i Rennes, ska det balsamerade hjärtat ses inte enbart som en romantisk gest utan även som en vetenskaplig möjlighet, som kan bidra till nya kunskaper om begravningsritualer i Europa.