Shutterstock

Är Uncle Sam en historisk person?

Uncle Sam blev känd som frontfigur på de berömda amerikanska värvningsaffischerna, men existerade han i verkligheten?

USA:s nationella ikon Uncle Sam är en kombination av flera personer. Sitt namn fick han från grossisten Samuel Wilson, som på 1810-talet levererade kött åt armén.

Wilson stämplade sina varor med ”U.S.” – ”United States” – men soldaterna skämtade att ”U.S.” stod för ­Wilsons smeknamn: Uncle Sam.

Bland soldaterna blev Uncle Sam synonymt med USA. År 1961 slog kongressen fast att Wilson var ”stamfader” till Uncle Sam.

Tecknade använde sig själv som modell

Sitt utseende fick han på 1870-talet, då en tecknare gav Uncle Sam skägg och hög hatt.

En annan tecknare, James M. Flagg, använde 1916 sig själv som modell för en Uncle Sam-teckning.

Den användes i de berömda värvningsaffischerna.