Ananas och spetsiga skor var till för att skryta

Romarna skröt med enorma triumftåg, medan hushåll i 1700-talets England kunde hyra en ananas för en kväll, när de ville visa sig framgångsrika.

Officerare, soldater och Roms elit deltog i tusental i processionen.

© Alamy/Imageselect

Romerska segerherrar skröt med triumftåg

Få förstod som romarna att skryta, och när rikets arméer vunnit en stor seger på slagfältet sparade man inte på krutet.

Fälttågets leda­re drog vid hemkomsten genom Rom i ett triumftåg, som firade bedriften. I processionen ingick byte i form av slavar, skatter och exotiska djur från de erövrade områdena.

I processionen deltog officerare, soldater och Roms ledande män, men triumfen var en fest för alla medborgare.

Att ta sig genom stadens gator kunde ta flera dagar beroende på antalet soldater och bytets storlek. En del triumftåg omfattade åtskilliga vagnslaster med dyrbara konstföremål.

Segerherren bekostade dessutom banketter, spel och annan underhållning, medan triumftåget pågick. Festligheterna var öppna för deltagarna såväl som för ­vanliga romerska medborgare.

  • Fördel: Triumftåget banade vägen till makten. Segerherren blev populär, så att han lättare kunde väljas till ett ­politiskt ämbete.

  • Nackdel: Processionen var kostsam. Härförarna spenderade enorma summor på att överträffa varandra.

Elefanter gav makt: Det spektakulära djuret representerade Roms erövringar i Afrika. Samtidigt symboliserade elefanten makt och styrka.

© Carole Raddato

Spetsiga skor signalerade rikedom under medeltiden

Avlånga, spetsiga skor var högsta mode på medeltiden. Ju längre, desto bättre, ­dikterade modet, och de längsta spetsarna stack fram mer än 60 centimeter.

Skälet till populariteten var enkel: De långa skorna gjorde det omöjligt för ­bäraren att arbeta, och skorna signale­rade därför rikedom och överflöd.

De uppseendeväckande skorna ska ha uppfunnits i Polen, men var populära bland överklassens män i stort sett i hela Europa.

Franska adelsmän var tokiga i spetsiga skor.

© Bibliothèque de l'Arsenal

Ananas var statussymbol på 1700-talet

Ananas var en eftertraktad statussymbol i 1700-talets England.

Frukten ruttnade ofta under transporten från Sydamerika, där den växte naturligt, och att odla den i växthus var dyrt och svårt.

En enda ananas kostade därför flera tusen kronor, och förmögna använde frukten som prydnad vid fester och särskilda tillfällen.

Mindre förmögna hushåll kunde hyra en ananas för en kväll

Hyrda ananaser användes tills de ruttnade.

© Shutterstock