Dave Pickoff/AP/Ritzau Scanpix
Hackare John Draper

Vem var den förste hackaren?

En liten visselpipa – det var allt John Draper behövde, när han 1971 hackade det amerikanska telefonnätet. De följande åren spred hackarangrepp sig som en löpeld.

Det är svårt att slå fast vem den förste hackaren var, eftersom definitionen av vad en hackare är inte är helt klar. Men en av de första namngivna hackarna var den amerikanske datorprogrammeraren John Draper – ofta kallad Captain Crunch. Han var den förste som hackade ett stort datornätverk som i början av 1970-talet var tillgängligt för allmänheten: telefonnätet.

Medan dagens hackare använder avancerade digitala hjälpmedel, använde Draper endast en visselpipa av plast, som han hittat i ett paket med frukostflingor. Dåtidens elektroniska telefonväxlar använde högfrekventa ljud för att koppla samtal vidare, och Draper upptäckte att visslan kunde åstadkomma en tjutande ton, som gjorde det möjligt att koppla långdistanssamtal.

Hackare John Draper

John Draper hackade det amerikanska telefonnätet med en liten plastflöjt.

© Dave Pickoff/AP/Ritzau Scanpix

Hackare fick fem år i fängelse

Att hacka datorer blev vanligt under 1980-talet, då alltfler fick tillgång till persondatorer. En av de mest kända hackarna var Kevin Mitnick, som redan 1979 – när han var 16 år gammal – tog sig in i datornätverket hos ett teknikföretag.

De följande åren ökade antalet hackarangrepp kraftigt, och 1986 godkände USA:s kongress en lag som gjorde det illegalt att ta sig in i datorsystem. Med hjälp av den nya lagen dömdes Kevin Mitnick 1988 till ett års fängelse. Efter sin fängelsevistelse fortsatte Mitnick med sina aktiviteter och hamnade på FBI:s Most Wanted-lista, innan han 1995 dömdes till fem års fängelse.