Vestland Fylkeskommune
Norge hällristningar penis

Vandal ristar in penis i 6 000 år gamla norska hällristningar

Norska arkeologer är upprörda över vandalismen mot ett fornminne, där en symbol ristats i stenen och inte kan avlägsnas. Polisen utreder brottet och den ansvarige riskerar ett kännbart straff.

Avbildningar av könsorgan är inte ovanliga på hällristningar runt omkring i Norden.

Men den penis som nu möter besökare vid Bergkunstfeltet Ause på den norska ön Kinn, är cirka 6 000 år nyare och i en annan konstnärlig stil än de övriga hällristningarna på platsen.

En (i skrivande stund) okänd gärningsperson har nämligen ristat in en stor penis i det gamla konstverket, tillsammans med några initialer, talet 23 och några obegripliga figurer.

”Det som är tydligast är ett manligt könsorgan som ristats in i berget” säger Per Morten Ekerhovd från Vestland fylkeskommune.

Turister förstör kulturarv

Kommunen har anmält vandalismen till polisen, som har inlett en utredning.

Den idiotiska handlingen har naturligtvis väckt vrede bland många norrmän, bland andra Trond Klungseth Lødøen, som är förste amanuens i arkeologi vid Universitetsmuseet i Bergen: ”Det gör mig rasande. Det är helt förfärligt.”

Trond Klungseth Lødøen tror att förövaren troligen är en obetänksam turist eller besökare vid hällristningarna, som inte inser vilken skada han har gjort på ett historiskt viktigt fornminne.

Vandalismen är ytterligare ett dåd i en lång rad, då turister oavsiktligt eller avsiktligt har förstört fornminnen runt om i världen.

År 2014 dömdes en turist till böter på 20 000 euro (motsvarande cirka 230 000 kronor) och fyra års villkorligt fängelsestraff efter att han ristat in sin initial ”K” i en av väggarna på Colosseum i Rom.

Norge hällristningar penis

Skadan på konstverket är permanent, eftersom den ristats in i stenen.

© Vestland fylkeskommune