Shutterstock
Råtta

Vad är tortyr med råttor?

På 1600-talet blev fångar i Nederländerna uppätna levande av råttor. Den barbariska tortyrmetoden tillämpades i flera århundraden – ända fram till 1980-talet, då sydamerikanska dödspatruller gav den en ny twist.

Medan den skräckslagne och bundne fången hjälplöst tittar på placerar bödeln en lerskål på mannens blottade mage. Skålen är vänd upp och ner och fylld med råttor.

Till en början känner fången endast hur råttornas fötter kittlar mot huden. Snart övergår det lindriga obehaget emellertid i fasa, när bödeln placerar glödande kol på skålens botten.

Hettan får råttorna att gripas av panik, och medan fången skriker av smärta börjar djuren klösa och gnaga sig ”ända in till offrets tarmar”, som det står i en beskrivning, för att undkomma värmen.

VIDEO: Var råttortyr historiens värsta tortyrmetod?

Video

Nederländska rebeller använde råttor

Tortyr med råttor uppfanns av antikens romare, men den första dokumenterade tillämpningen – som beskrivits ovan – ägde rum under nederländska frihetskriget under perioden 1568–1648, då Nederländerna stred mot Spanien.

Den nederländske upprorsledaren Diederik Sonoy använde råttor för att tortera tillfångatagna spanjorer för att få dem att röja militära hemligheter.

Tortyrmetoden var oerhört effektiv. Ofta började fångarna tala redan innan Diederik Sonoy ens hunnit ta fram de glödande kolen.

Råtta

Råttor har vassa tänder, som kan bita genom hårda föremål – och enkelt skär genom mänsklig vävnad.

© Shutterstock

Sydamerikanerna utvecklade metoden

Användningen av råttor var även utbredd i Sydamerika under 1980-talet, då militärdiktaturerna i Brasilien, Uruguay, Argentina och Chile torterade sina politiska fångar.

I synnerhet den chilenske diktatorn Augusto Pinochet var ökänd för att tillämpa en tortyrmetod som var kusligt lik den nederländska från 1600-talet.

I Argentina hade dödspatruller sin egen variant av tortyrmetoden: De tvingade in råttor i fångarnas rektum eller vagina genom att trycka in rör i kroppsöppningarna.