The Yorck Project & Shutterstock
Sikarier

Vilka var historiens första terrorister?

Under det första århundradet efter Kristus var judarnas land ockuperat av Rom. En grupp judiska rebeller var mer uppfyllda av hat än alla andra, och attackerade alla som inte höll med dem.

Den judiska sekten sikarierna var av allt att döma en av historiens första terrorgrupper. Om inte annat så var sikarierna bland de första som tillämpade metoder som vi i dag skulle definiera som terror: Våldsdåd utförda av enskilda personer eller grupper, vars syfte är att driva igenom politiska förändringar eller väcka uppmärksamhet kring ett politiskt eller religiöst budskap.

Sikarierna utförde sina terrordåd under det första århundradet efter Kristus, då Judeen – motsvarande ungefär dagens Palestina och Israel – erövrats av romarna och omvandlats till en romersk provins.

Områdets judiska befolkning gjorde regelbundet uppror mot ockupationsmakten, och sikarierna hörde till de aktivaste motståndsgrupperna. De var kända som mer extremistiska och våldsammare än andra judiska fraktioner.

VIDEO: Sikarierna slog till i stadens hjärta

Video

Högg ihjäl sina fiender

Enligt den judisk-romerske historikern Josefus betraktade sikarierna alla som underkastade sig romarna som lovliga mål. De attackerade bland annat tempelpräster och medlemmar av den judiska eliten, som samarbetade med romarna.

Sikarierna dolde i regel sina korta dolkar under kläderna och i samband med till exempel högtider blandade de sig med folkmassorna, varpå de angrep och dödade sina offer. Genom att inför allmänheten döda sina offer på det sättet ville de skrämma och varna alla andra, som inte gjorde motstånd mot romarna. Efter dåden försvann de spårlöst i folkvimlet.

Ibland drabbades även oskyldiga civila av sikariernas angrepp. Till exempel förstörde de matförråden i Jerusalem för att svälta stadens invånare och tvinga dem att slåss mot romarna. Josefus berättar att de fanatiska sikarierna även angrep flera byar, där de massakrerade 700 kvinnor och barn.

Efter flera decennier av bitter strid besegrades de sista sikarierna av romarna år 73 efter Kristus.