Quiz: Berömda spioner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Den kinesiske generalen och strategen Sun Tzu skrev om spionage i sin bok "Krigskonsten" från omkring år 500 f Kr. Vilken vikt lade han vid spionage?

Francis Walsingham anses som grundläggare av Englands säkerhetstjänst, och det var hans vitt förgrenade nätverk av spioner, som förhindrade Babingtonkomplotten 1586. Vad rörde sig den om?

Historiens störste älskare, författaren och äventyraren Giacomo Casanova, arbetade mellan 1774 och 1782 som spion för den venetianska statsinkvisitionen. Varför gjorde han det?

Den exotiska dansösen Mata Hari avrättades i oktober 1917 som spion för Tyskland, trots att slutgiltiga bevis i målet henne kom fram först 1970. Vilka indicier hade de franska myndigheterna bland annat lagt till grund för hennes dödsdom?

Varför hängdes den sovjetiske mästerspionen Richard Sorge i stället för att, som det annars brukades, utväxlas som krigsfånge, när japanerna grep honom i Tokyo under andra världskriget?

Vad är Mitrokhinarkivet?

Kanske är du intresserad av...