Bridgeman Images & Shutterstock

Snabbguide: Gangsterväldet i Italien

Maffian började som godsförvaltare på Sicilien, men under loppet av hundra år blev de världens mest beryktade kriminella organisation.

Hur länge har maffian existerat?

Cirka 1860–2006

Var höll maffian till?

Först på Sicilien och sedan i resten av Italien, delar av Europa och USA.

Hur uppstod maffian?

Frånvaron av effektiva myndigheter på Sicilien gjorde att makten koncentrerades hos de stora godsens förvaltare.

Dessa gynnade sina egna familjer och anställda, och maktutövandet präglades av korruption.

Maffians verksamhet – känd som Cosa Nostra (”Vår sak”) – blev med tiden alltmer kriminell. Många sicilianare utvandrade till USA i början av 1900-talet, och den organiserade brottsligheten följde med emigranterna.

När Mussolini på 1920-talet tog makten i Italien försökte han bekämpa den vid det laget mäktiga sicilianska maffian.

Dessa ansträngningar avbröts dock 1943, när USA:s försvar invaderade ön med hjälp från italiensk-amerikanska män med maffiakontakter, bland andra Lucky Luciano.

Den sicilianska maffian hade tidigare haft sin huvudsakliga bas på landsbygden, men efter kriget infiltrerade de kriminella organisationerna både näringslivet och myndigheterna i städerna.

Narkotikasmuggling blev en viktig inkomstkälla för maffian, som nu arbetade mer internationellt. Från USA tog den italienska maffian i slutet av 1950-talet över idén om ett centralråd för de viktigaste maffiafamiljerna.

Omkring år 1900 hade maffian kontroll över den västra och lantbrukspräglade delen av Sicilien.

Ort med hög aktivitet

Ort med mindre aktivitet

Ort med låg aktivitet

Ort utan aktivitet

Varför uppstod maffian?

På Sicilien, där maffian uppstod under 1800-talet, ägdes jorden ofta av förmögna personer, som inte bodde på ön.

I stället anställde jordägarna lokala förvaltare, som med tiden blev mycket mäktiga, eftersom de kunde ge arbete åt många fattiga sicilianare.

Eftersom de italienska myndigheterna inte heller var särskilt synliga på ön utvecklades förvaltarna till maffiabossar, som gjorde precis som de ville, och gynnade de personer som hjälpte dem.

Maffia gripanden 1980-tal

Från 1980-talet började den italienska polisen slå till hårt mot maffian.

© AKG-Images/Mondadori Portfolio

Vad hände sedan?

Andra maffialiknande organisationer uppstår på flera håll i Italien – Camorra i Kampanien, ’Ndrangheta i Kalabrien och Sacra corona unita i Apulien.

Inbördes stridigheter mellan och inom dessa kriminella organisationer får rättsväsendet att bekämpa maffian mer aktivt.

1981

Mordet på maffiabossen Stefano Bontate utlöser ett blodigt maffiakrig.

1984

Maffiabossen Tommaso Buscetta hoppar av efter att hans söner har mördats, och berättar sedan allt han vet när han förhörs av polisen.

1986-67

Under Il maxiprocesso döms 344 personer för maffiarelaterade brott. De som frikänns mördas av maffian.

1992

Giovanni Falcone, undersökningsdomare i maffiarättegångarna, dödas i ett bombattentat.

1993

Corleone-maffians ledare, Salvatore Riina, grips och döms till flera livstidsstraff för mord.

2006

Riinas efterträdare, Bernardo Provenzano, grips, efter att han under sina år som boss har gjort maffian till en effektiv kriminell organisation igen.